Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που υλοποιήσαμε έργο για το νέο σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών (ΗΔΔ), που μειώνει στο 50% το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση πληρωμών από το Δημόσιο προς τρίτους και προμηθευτές, σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα.

Επιπλέον, ο έλεγχος των δαπανών γίνεται πλέον ηλεκτρονικά!

Το νέο, καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα έχει τεθεί σε εφαρμογή σε όλους τους φορείς της κεντρικής διοίκησης και στις περιφερειακές υπηρεσίες τους.

Τα οφέλη του Papyros για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του Δημοσίου & τον έλεγχο δαπανών

Όπως περιγράφει πλήρως αναλυτικά πρόσφατο άρθρο του έγκριτου αναλυτή Προκόπη Χατζηνικολάου στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, τα οφέλη του νέου συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών (ΗΔΔ), που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Modus είναι τα εξής:

  • Όλα τα δεδομένα λαμβάνονται ηλεκτρονικά και με αυτόν τον τρόπο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μπορεί να ελέγχει το ύψος μιας δαπάνης.
  • Υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης ομοειδών δαπανών πανομοιότυπων οργανισμών.
  • Πραγματοποιείται η λήψη αποφάσεων βασισμένες σε σημαντικά συμπεράσματα του τρόπου που γίνονται οι παραγγελίες και οι συμβάσεις.
  • Γίνεται πληρέστερος έλεγχος δαπανών και των δικαιολογητικών.
  • Μειώνεται ο χρόνος πληρωμών στο 50%.
  • Ενισχύεται η διαφάνεια στη διαχείριση δημόσιων δαπανών.
  • Διατίθεται άμεση πρόσβαση στο σύστημα των ελεγκτών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  • Καταργείται η διακίνηση φυσικών εγγράφων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα

Πλέον, όλα τα δικαιολογητικά μπορούνε να οργανώνονται ψηφιακά σε ενιαίο φάκελο ανά δαπάνη. Τιμολόγια, συμβάσεις, προσφορές αναδοχών και οποιοδήποτε άλλο σημαντικό έγγραφο είναι συγκεντρωμένα και αρχειοθετημένα. Επιπλέον, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης συνδέσμων που σχετίζονται με έγγραφα άλλων συστημάτων όπως το «Διαύγεια».

Η διαδικασία εισαγωγής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) απλοποιείται και είναι εύκολη στη διαχείριση. Το επόμενο στάδιο είναι ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η πληρωμή της αντίστοιχης δαπάνης από την εκάστοτε αρμόδια οικονομική υπηρεσία.

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι με το νέο σύστημα ΗΔΔ υπάρχει η δυνατότητα πλήρης διαλειτουργικότητας με το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης γαι τις δημόσιες συμβάσεις. Έτσι, διασφαλίζεται η σωστή και άμεση διακίνηση και ανταλλαγή των απαραίτητων στοιχείων για τις τιμολογιακές πληρωμές. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η φοροδιαφυγή στο ελάχιστο και ταυτόχρονα επιταχύνεται η αποπληρωμή των ηλεκτρονικών τιμολογίων.