Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της πρώτης (Α) φάσης του έργου «Ανάθεση υπηρεσιών ψηφιοποίησης υπομνημάτων οδοιπορικών και λοιπών εξόδων αστυνομικού προσωπικού, δράσεων συγχρηματοδοτούμενων από πιστώσεις των Ευρωπαϊκών Ταμείων Εξωτερικών Συνόρων και Επιστροφής» της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Συγκεκριμένα, η Modus ως ανάδοχος έχει ολοκληρώσει την πρώτη (Α) φάση του έργου και μέρος των υπηρεσιών ψηφιοποίησης της δεύτερης (Β) φάσης και συγκεκριμένα έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης 350.800 σελίδων από 20.000 περίπου υπομνήματα και αναμένεται η ολοκλήρωση αυτών εντός του επόμενου εξαμήνου.