Αναβαθμίσθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η εγκατάσταση του συστήματος Πάπυρος Millennium III στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.).

Με την αναβάθμιση του συστήματος Πάπυρος Millennium III, η Modus Α.Ε. προσάρμοσε την εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που χρησιμοποιείται από το 2002 στον ΕΦΕΤ, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες ανάγκες του φορέα και να υποστηρίζεται η ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διακίνηση για όλο τον όγκο των εγγράφων εντός του οργανισμού.