Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης τόσο τεχνολογικά όσο και λειτουργικά, η Modus αδιάλειπτα επενδύει και εμβαθύνει στο χώρο των συστημάτων διαχείρισης εγγράφων (document management) και ροής εργασιών και διαδικασιών (workflow & process management).

Ένα ακόμα αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η νέα έκδοση των προϊόντων μας Πάπυρος και συγκεκριμένα της έκδοσης 6.1, που αποτελεί ολοκλήρωση ενός τριετούς κύκλου ανάπτυξης.

Στη νέα έκδοση (Release 6) του συστήματος Πάπυρος Millennium III έχουν γίνει:

  • Εκτενείς προσθήκες λειτουργικότητας, ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η ευχρηστία και η πλήρης κάλυψη απαιτήσεων χρηστών, ιδιαίτερα σε θέματα: αρχειοθέτησης email, σχεδίασης και διαχείρισης διαδικασιών, γνωστοποίησης για δρομολογήσεις και εκκρεμότητες αναθέσεων,
  • Αλλαγές αρχιτεκτονικής στην n-tier δομή του προϊόντος για βελτίωση της ταχύτητας, αποδοτικότητας, επεκτασιμότητας και διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα,
  • Νέο περιβάλλον χρήστη στο υποσύστημα Πάπυρος@web βασισμένο στο σύγχρονο πλαίσιο JSF (Java Rich Faces). Σημειώνεται ότι η λειτουργική χρήση του συστήματος μέσω web browser είναι εφάμιλλη με την αντίστοιχη λειτουργικότητα των windows (win32 thick) clients,
  • Ενσωμάτωση πρόσθετων δυνατοτήτων αυτοματισμών στο υποσύστημα ‘Σχεδίαση Φορμών’ (Form Designer), ενισχύοντας τις δυνατότητες δημιουργίας και προσαρμογής δομών αρχειοθέτησης χωρίς συγγραφή κώδικα.
  • Εμπλουτισμένο java και .net API του προϊόντος και τέλος
  • Φυσικά επίλυση δυσλειτουργιών (bugs) προηγούμενης έκδοσης.

Τα παραπάνω είναι μία πολύ συνοπτική αναφορά των βελτιώσεων της νέας σειράς προϊόντων μας σε σχέση με την προηγούμενη.

Απευθυνθείτε στην εταιρεία μας ή στους συνεργάτες μας για μία εκτενή παρουσίαση της νέας έκδοσης.