Κατά την διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2010 ολοκληρώθηκε και εγκαταστάθηκε υποσύστημα διαχείρισης εγγράφων ασφαλιστικού πρακτορείου, βασισμένο στην τεχνολογική πλατφόρμα Πάπυρος Millennium III στο ασφαλιστικό γραφείο «Ιωάννου & Συνεργάτες».

Με το παρόν έργο παρέχεται ένα περιβάλλον διαχείρισης εγγράφων (ασφαλιστήρια, ζημιές, δικαιολογητικά κτλ) που αφορούν τους πελάτες του ασφαλιστικού πρακτορείου ενώ δίνεται η δυνατότητα ψηφιοποιημένης τήρησης και εύκολης πρόσβασης σε αυτά.

Επιπλέον, το σύστημα Πάπυρος Millennium III διασυνδέεται με το πληροφοριακό σύστημα ERP του ασφαλιστικού πρακτορείου, με αποτέλεσμα να παρέχεται ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης πελατών μέσα από τρίτα συστήματα.