Από τη Modus AE ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία το Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών «Πάπυρος Millennium III».

Με την αξιοποίηση της υψηλής τεχνογνωσίας της Modus και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Lamda Development επιτεύχθηκε η εφαρμογή ενός κεντρικού μηχανισμού ηλεκτρονικής διαχείρισης και παρακολούθησης των φακέλων έργων και συμβάσεων της Επιχείρησης.

Το σύστημα διαχείρισης εγγράφων Πάπυρος Millennium III, παρέχοντας ασφαλή διαχείριση και ιστορικότητα των αρχειοθετημένων εγγράφων, καλύπτει πλήρως της απαιτήσεις της Lamda Development.