Με στόχο την ηλεκτρονική διαχείριση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας στις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ, αναβαθμίσθηκε και επεκτάθηκε το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης εγγράφων Πάπυρος Millennium III που χρησιμοποιούσε ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ).

Η προσφερόμενη λύση είχε ως αποτέλεσμα την παροχή της αναγκαίας λειτουργικότητας για υποστήριξη της ηλεκτρονικής υπογραφής, διακίνησης και αρχειοθέτησης των εγγράφων, τη μοντελοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καθιέρωση της δυνατότητας άυλης διακίνησης εγγράφων (paperless) εντός του φορέα.