Στο Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών ολοκληρώθηκε και εγκαταστάθηκε από τη Modus AE σύστημα διαχείρισης εγγράφων μέσω της πλατφόρμας Πάπυρος Millennium III με σκοπό την υποστήριξη των ακόλουθων εφαρμογών:

  • Διαχείριση Ποιότητας, υποστηρίζοντας την τυποποίηση και ηλεκτρονική διαχείριση πρότυπων εγγράφων του Κέντρου.

  • Διαχείριση Φακέλων Ασθενών, υποστηρίζοντας την αρχειοθέτηση και οργανωμένη τήρηση όλων των εγγράφων και στοιχείων κάθε ασθενή.

  • Διαχείριση Αλληλογραφίας, εισερχόμενης, εξερχόμενης και εσωτερικά διακινούμενης.