Στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», εγκαταστάθηκε σύστημα Πάπυρος Millennium III, το οποίο χρησιμοποιείται για την ψηφιακή διαχειρίση του κάθε Ιατρικού Αρχείου Ασθενούς.

Το σύστημα Πάπυρος υποστηρίζει την εύχρηστη και ασφαλή πρόσβαση του ιατρικού προσωπικού του Καρδιοχειρουργικού Κέντρου στα σχετικά ψηφιοποιημένα αντικείμενα πληροφορίας (ακτινογραφίες, καρδιογραφήματα, κλπ) κάθε ασθενούς.

Σημειώνεται ότι πέρα από την σχεδίαση των δομών αρχειοθέτησης και αναζήτησης, σύμφωνα με τις ανάγκες του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, γίνεται και χρήση τεχνολογιών Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) για την προβολή των σχετικών ιατρικών ψηφιακών εικόνων.