Η «ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική»  επιλέγει την πλατφόρμα Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών «Πάπυρος Millennium III» για την ολοκληρωμένη διαχείριση της αλληλογραφίας της.

Η νέα και υπερσύγχρονη μαιευτική και γυναικολογική κλινική ΡΕΑ εμπιστεύτηκε στην Modus την ανάπτυξη και υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης αλληλογραφίας και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της, βασισμένο στην σύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών «Πάπυρος Millennium III».

Το έργο που υλοποίησε και παρέδωσε με επιτυχία στο τέλος του 2010 η Modus, αφορούσε ένα κεντρικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης αλληλογραφίας που θα υποστηρίζει και τις πέντε διευθύνσεις της κλινικής στην ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, πρωτοκόλληση και διακίνηση όλης της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και των εσωτερικών σημειωμάτων.

Το σύστημα ενοποίησε με επιτυχία όλους τους διαύλους επικοινωνίας (fax server, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σάρωση εγγράφων, εξωτερικό ταχυδρομείο – courier, εσωτερική αλληλογραφία) δημιουργώντας μια μοναδική κεντρική πύλη εισόδου και εξόδου αλληλογραφίας, με αποτέλεσμα την αδιάβλητη και ενιαία παρακολούθηση των εγγράφων από τους γιατρούς μετόχους, την διοίκηση και τους λοιπούς εγκεκριμένους χρήστες του συστήματος, επιταχύνοντας τις διαδικασίες και μειώνοντας διαχειριστικά κόστη και αστοχίες.