Με την ενεργοποίηση του προγράμματος «Δι@ύγεια» του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Modus AE προσάρμοσε τις εφαρμογές ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που στηρίζονται στην πλατφόρμα Πάπυρος Millennium III, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος και να υποστηρίζεται η διαδικασία της ανάρτησης για όλο τον όγκο των εξερχόμενων εγγράφων του εκάστοτε φορέα.

Με την εφαρμογή του «Διαύγεια», καθίσταται υποχρεωτική η ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης.

Εφεξής, οι πράξεις και οι αποφάσεις των φορέων που σύμφωνα με το νόμο είναι αναρτητέες, δεν είναι εκτελέσιμες αν δεν αναρτηθούν στη «Διαύγεια».

Η Modus AE παραμετροποιώντας το υποσύστημα «Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο» της σειράς προϊόντων Πάπυρος Millennium III, ενεργοποίησε τις απαραίτητες προσθήκες στη λειτουργικότητα των υφιστάμενων συστημάτων.

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

  • δυνατότητας αυτόματης ενημέρωσης του διαδικτυακού τόπου στον οποίο αναρτώνται οι πράξεις του εκάστοτε φορέα, με τα έγγραφα που είναι προς ανάρτηση, και της εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, με τα έγγραφα που έχουν αναρτηθεί, όταν θα είναι διαθέσιμη η αντίστοιχη διεπαφή (interface) από το διαδικτυακό τόπο (portal) της Διαύγεια.
  • Προσθήκη πεδίων στη φόρμα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, ώστε κάθε έγγραφο που σύμφωνα με το νόμο είναι αναρτητέο να λαμβάνει τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς.
  • Παροχή επιπλέον αναφορών (reports) και στατιστικών στοιχείων για την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για έγγραφα που είναι προς ανάρτηση ή έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο.

Σχετικά με το πρόγραμμα «Διαύγεια», περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο http://diavgeia.gov.gr/.