Το σύστημα  Πάπυρος Millennium III τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στην Γενική Δ/νση Εμπορίας της ΔΕΗ, σε τριάντα  τέσσερις (34) servers (28 φυσικά μηχανήματα, 6 hyper-v host) σε διάφορους γεωγραφικούς κόμβους ανά την Ελλάδα :

•    Αθήνα (14)
•    Θεσσαλονίκη (5)
•    Πάτρα (3)
•    Νησιά (4)
•    Υπόλοιπες Περιοχές (8)

Στο σύστημα, έχουν τεθεί σε εφαρμογή τριάντα τέσσερις (34) ανεξάρτητες εγκαταστάσεις, κλάδοι και καταστήματα, διαχείρισης εγγράφων και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, οι οποίες διαλειτουργούν μεταξύ τους.  Οι γραμματείες πρωτοκόλλων των παρακάτω Διευθύνσεων/Καταστημάτων, ανταλλάσουν ηλεκτρονικά έγγραφα μεταξύ τους, βάση προσδιορισμένων επιχειρησιακών κανόνων.

ΓΔ/Ε (Γενική Δ/νση Εμπορίας), ΔΣΑΔΕ, ΔΣΗΕ, ΔΜΠ, ΔΜΠ ΑΘΗΝΑ, ΔΜΠ ΠΑΤΡΑ, ΔΜΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΔΠΩΛ, ΔΠΩΛ ΚΠΜΘ, ΔΠΩΛ ΚΠΜΘ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ, ΔΠΩΛ ΚΠΜΘ ΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΔΠΩΛ ΚΠΜΘ ΔΥΤΙΚΗ,   ΔΠΩΛ ΚΠΜΘ ΚΟΖΑΝΗ, ΔΠΩΛ ΚΠΜΘ ΞΑΝΘΗ, ΔΠΩΛ ΚΠΠΗ, ΔΠΩΛ ΚΠΠΗ ΠΑΤΡΑ, ΔΠΩΛ ΚΠΠΗ ΤΡΙΠΟΛΗ, ΔΠΩΛ ΚΠΠΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΔΠΩΛ ΚΠΚΕ, ΔΠΩΛ ΚΠΚΕ ΛΑΜΙΑ, ΔΠΩΛ ΚΠΚΕ ΛΑΡΙΣΑ, ΔΠΩΛ ΚΠΚΕ ΧΑΛΚΙΔΑ, ΔΠΩΛ ΚΠΝ, ΔΠΩΛ ΚΠΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΔΠΩΛ ΚΠΝ ΣΥΡΟΣ, ΔΠΩΛ ΚΠΝ ΡΟΔΟΣ, ΔΠΩΛ ΚΠΝ ΧΙΟΣ, ΔΠΩΛ ΚΠΑ, ΔΠΩΛ ΚΠΑ ΑΘΗΝΑ, ΔΠΩΛ ΚΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΠΩΛ ΚΠΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΔΠΩΛ ΚΠΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΔΠΩΛ ΚΠΑ ΚΟΡΩΠΙ, ΔΠΩΛ ΚΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑ

Σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν ενιαίες δομές διαχείρισης εγγράφων (ηλεκτρονικό πρωτόκολλο), που αφορούν:

α) την εξυπηρέτηση της ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης των εισερχόμενων & εξερχόμενων εγγράφων (αδιαβάθμητων & εμπιστευτικών), καθώς και των αποφάσεων (απαίτηση μόνο της Γενικής Δ/νσης) που συσχετίζονται με τους συγκεκριμένους τύπους εγγράφων και

β)την εξυπηρέτηση της ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης και διανομής των γαλάζιων αντιγράφων,

Το έργο περιελάμβανε την ηλεκτρονική διανομή των πρωτοκολλημένων εγγράφων στους Διευθυντές, Βοηθούς Διευθυντών, Τομεάρχες & Υποτομεάρχες, Προϊστάμενους της κάθε Διεύθυνσης / Καταστήματος ξεχωριστά. Η υλοποίηση αυτή έχει σαν στόχο τα έγγραφα αυτά να αποστέλλονται πλέον μόνο ηλεκτρονικά και να μην φωτοτυπούνται σε όσους είναι χρήστες του συστήματος. Βασική επίτευξη είναι η αναζήτηση, χρέωση & παρακολούθηση των εγγράφων από κάθε σταθμό εργασίας γίνεται μέσω του Πάπυρος@web client που έχει προσαρμοστεί βάση των απαιτήσεων της Γενικής Δ/νσης.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης την ηλεκτρονική διαβίβαση εγγράφων από Δ/νση σε Δ/νση, μέσω των γραμματειών πρωτοκόλλου, επιτυγχάνοντας την διαλειτουργικότητα των συστημάτων διαχείρισης εγγράφων ώστε:

•    Τα έγγραφα να διακινούνται μεταξύ διευθύνσεων ηλεκτρονικά,

•    Άμεση & γρήγορη ενημέρωση και προώθηση των εγγράφων προς την ιεραρχία,

•    Άμεση & γρήγορη ενημέρωση και προώθηση των εγγράφων προς τους προϊστάμενους που τα γραφεία τους δεν στεγάζονται στο κτίριο που είναι η γραμματεία αλλά σε άλλη περιοχή ή νησί,

•    Να ελαχιστοποιείται η συμπλήρωση στοιχείων αρχειοθέτησης διατηρώντας τα μεταξύ των διευθύνσεων/καταστημάτων,

•    Να ελαχιστοποιείται ο χρόνος αναζήτησης των απαντητικών / σχετικών εγγράφων (π.χ. αιτήσεις πελατών),

•    Να επιτυγχάνεται η λογική διασύνδεση των αριθμών πρωτοκόλλων των διευθύνσεων, εξασφαλίζοντας ιχνηλασιμότητα της ροής των εγγράφων που αφορούν την ίδια υπόθεση,

•    Να υπάρξει ως αποτέλεσμα η ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης των εγγράφων, τα οποία αφορούν πολλαπλούς αποδέκτες και διευθύνσεις.