Επεκτάθηκε και αναβαθμίσθηκε η εγκατάσταση διαχείρισης επιχειρησιακών εγγράφων του συστήματος Πάπυρος στην εταιρεία Αττικές Διαδρομές ΑΕ.

Σημειώνουμε ότι το λογισμικό Πάπυρος υποστηρίζει την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και σχετική διανομή – χρέωση των εγγράφων της εταιρείας αδιάλειπτα από τον Οκτώβριο του 2000.