Επεκτάθηκε κατά ογδόντα (80) άδειες χρήσης η εγκατάσταση διαχείρισης εγγράφων πρωτοκόλλου του συστήματος Πάπυρος στο ΤΕΑΥΕΚ.

Σημειώνουμε ότι το λογισμικό Πάπυρος υποστηρίζει την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση και σχετική διανομή – χρέωση των εγγράφων του Ταμείου από το 2003.