Η διαχείριση των συμβάσεων αποτελεί κρίσιμη λειτουργία της επιχείρησης, καθώς καθορίζει τη σχέση του κάθε οργανισμού με πελάτες, προμηθευτές, προσωπικό και συνεργάτες.

Συγκεκριμένα, η αποτελεσματική διαχείριση συμβάσεων δίνει τη δυνατότητα σε κάθε οργανισμό να:

 1. Ελέγχει τα κόστη του.
 2. Αποφεύγει οικονομικούς και νομικούς κινδύνους .
 3. Αποκομίζει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από κάθε συμφωνία.

Για τις περισσότερες, όμως, επιχειρήσεις η διαχείριση συμβάσεων αποτελεί παράγοντα κινδύνου, καθυστερήσεων, και αυξημένου κόστους λειτουργίας. Ο λόγος για αυτό είναι επειδή συχνά απαιτεί:

 • διεξοδική μελέτη μεγάλου όγκου πληροφοριών
 • συνεργασία πολλών προσώπων
 • συνεχή παρακολούθηση των υποχρεώσεων του κάθε μέρους για την ομαλή εκτέλεση της κάθε σύμβασης

Σε μελέτη του διεθνή οργανισμού World Commerce & Contracting, αναφέρεται ότι το 92% του χρόνου που αφιερώνουν οι επιχειρήσεις στη διαχείριση συμβάσεων πηγαίνει σε διαδικαστικές και διαχειριστικές ενέργειες. Οι σύμβουλοι της Aberdeen καταγράφουν ότι o μέσος χρόνος από τη δημιουργία μέχρι και την υπογραφή μιας νέας σύμβασης είναι 30 ημέρες.

Τα καλά νέα είναι ότι οι παραπάνω χρόνοι μπορούν να μειωθούν σε 10 απλά βήματα, οδηγώντας σε επίτευξη σημαντικής μείωσης του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα βοηθούνε την αποφυγή των κινδύνων που κρύβουν οι μεγάλες καθυστερήσεις και οι αστοχίες. Τέλος επιτυγχάνεται σημαντική βελτίωση της ευελιξίας και της αποδοτικότητας ολόκληρου του οργανισμού.

Σε κάθε μια από τις φάσεις του κύκλου ζωής μιας σύμβασης, από την επεξεργασία, την έγκριση, υπογραφή μέχρι και την εκτέλεση, λήξη ή και ανανέωση μιας σύμβασης, τα κατάλληλα εργαλεία μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστής της αποδοτικότητας του προσωπικού, το οποίο θα επικεντρώνεται περισσότερο στην ουσιώδη εργασία και λιγότερο διαχείριση της γραφειοκρατίας.

Γρήγορη και Εύκολη Πρόσβαση σε συμβάσεις και σχετικά έγγραφα

Αν ξεκινήσουμε να υπολογίζουμε τον χρόνο που χάνεται καθημερινά στη διαχείριση των συμβάσεων, σίγουρα θα περάσει από το μυαλό μας η αναζήτηση της τελευταίας έκδοσης μιας σύμβασης στα ντουλάπια του γραφείου ή ακόμα και σε παλιά αλληλογραφία με τον αντισυμβαλλόμενο. Ο χρόνος αυτός πολλαπλασιάζεται όταν θέλουμε να βρούμε πληροφορίες για ιστορικό της διαπραγμάτευσης και τα επισυναπτόμενα της σύμβασης, όπως τιμοκατάλογους, μπροσούρες, προσφορές και σχετικά παραρτήματα.

Πράγματι, οι σύμβουλοι της Gartner επιβεβαιώνουν ότι 50% του χρόνου του προσωπικού του γραφείου αναλώνεται στην αναζήτηση πληροφοριών και εγγράφων, και όχι σε πραγματική παραγωγική εργασία. Την ίδια στιγμή, για να βρούμε τελικά το έγγραφο που θέλουμε η αναζήτηση παίρνει κατά μέσο όρο 18 λεπτά.

Είναι εύκολο να φανταστεί κάποιος τη βελτίωση στην αποδοτικότητα του προσωπικού, αν αυτοί οι χρόνοι μειωθούν έστω και στο μισό. Η γρήγορη και εύκολη αναζήτηση συμβάσεων και σχετικών εγγράφων από ένα κεντρικό σημείο, πληκτρολογώντας το όνομα του αντισυμβαλλόμενου, το είδος ή και λέξεις κλειδιά μέσα στο κείμενο της σύμβασης δεν γλιτώνει μόνο συνολικά χρόνο από το προσωπικό, αλλά μπορεί ακόμα να επιταχύνει την επίλυση προβλημάτων και τελικά όλη τη λειτουργία του οργανισμού.

Παρακολούθηση Εκδόσεων και Αλλαγών

Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε στην αναζήτηση της τελικής σύμβασης. Παρόλα αυτά, γνωρίζουμε ότι συχνά εμφανίζεται ανάγκη ανεύρεσης όχι μόνο της υπογεγραμμένη έκδοσης, και των προηγούμενων εκδόσεων σε ανοιχτή μορφή. Οι λόγοι είναι ότι μπορεί να χρειαστεί είτε να επαναχρησιμοποιήσουμε σημεία της σε νέα έγγραφα, ή να μελετήσουμε το ιστορικό των αλλαγών και της διαπραγμάτευσης της, στην περίπτωση λάθους ή διαφωνίας με τον αντισυμβαλλόμενο.

Τότε, στην πραγματικότητα δεν έχουμε καμία ελπίδα να βρούμε ακριβώς αυτό που θέλουμε χωρίς την βοήθεια από τους συνεργάτες μας. Εκεί κρύβεται ένας ακόμη μεγάλος παράγοντας καθυστέρησης. Θα πρέπει να ανταλλάξουμε μια σειρά από μηνύματα για να εξηγήσουμε στους συνεργάτες μας ποια ακριβώς έκδοση θέλουμε και να ελπίζουμε ότι ο καθένας συντηρεί επιμελώς το δικό του αρχείο με τρόπο κατανοητό σε εμάς.

Τελικώς είναι σχεδόν αδύνατο χωρίς ένα εργαλείο παρακολούθησης εκδόσεων να έχουμε μια συνολική εικόνα για τις οι αλλαγές που έγιναν, πότε και από ποιόν. Τελικά καταλήγουμε να χάνουμε μέρες στην αναζήτηση ή να συμβιβαζόμαστε με ελλιπείς πληροφορίες.

Απομακρυσμένη Συνεργασία (Remote Collaboration) για διαχείριση συμβάσεων

Ακόμα και πριν από την πανδημία του COVID-19, η συνεργασία του προσωπικού στη συγγραφή, διαπραγμάτευση, έγκριση και παρακολούθηση της κάθε σύμβασης, είχε ήδη περάσει από τις αίθουσες συνεδριάσεων στην αλληλογραφία email. Σαφώς ήταν φανερό ότι ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να μπορεί να οργανώνει τον δικό του χρόνο πιο αποδοτικά. Έτσι πλέον τα προσχέδια των συμβάσεων περνούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από γραφείο σε γραφείο και πίσω με αλλαγές, σχόλια και συνημμένα.

Η έλλειψη δομής και αυτοματισμών του email μετέφερε το χάος του χαρτιού στα εισερχόμενα του χρήστη. Τελικά, οι καθυστερήσεις και οι αστοχίες επέμειναν, καθώς ο κάθε εργαζόμενος για να λάβει μια απόφαση, αναγκάζεται να αφιερώνει καθημερινά χρόνο στη:

 • συντήρηση του προσωπικό του αρχείου, 
 • αναζήτηση σε υπέρογκα email threads, 
 • σύγκριση διαφορετικών επισυναπτόμενων και στην συλλογή πληροφοριών από τα αρχεία τρίτων.

Είναι πλέον απαραίτητη χρήση σύγχρονων εργαλείων για απομακρυσμένη συνεργασία του προσωπικού στην διαχείριση συμβάσεων. 

Χρειάζεται ένα κεντρικό σημείο, όπου οι χρήστες μπορούν γρήγορα και εύκολα να επεξεργαστούν τη σύμβαση, να τη σχολιάσουν, να παρακολουθήσουν τις ενέργειες των συνεργατών τους και τα σχετικά καθήκοντά τους.

Ξεκάθαρος Ορισμός Αρμοδιοτήτων στη διαχείριση συμβάσεων

Είναι γεγονός ότι, όσο ένας οργανισμός αναπτύσσεται, οι συμβάσεις πληθαίνουν. Παράλληλα, οι αρμοδιότητες διαχέονται στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης, σε διαφορετικά επίπεδα της διοίκησης, αλλά και ανάλογα με τις αρμοδιότητες και ενδιαφέρον του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά. 

Οι συμβάσεις πελατών συχνά παρακολουθούνται και από πωλητές, account managers και λογιστήριο. 

Οι συμβάσεις προμηθευτών παρακολουθούνται από το τμήμα προμηθειών, ενώ παράλληλα τα διαφορετικά τμήματα συχνά προχωρούν σε δικές τους συμφωνίες με τρίτους προμηθευτές και συνεργάτες.

Χωρίς συνεπή και δομημένο διαμοιρασμό διαφορετικών αρμοδιοτήτων, και ιδιοκτησίας για κάθε σύμβαση, καταλήγουμε να χάνουμε χρόνο στην αναζήτηση του σωστού συνεργάτη εντός της επιχείρησης για να λύσουμε προβλήματα που προκύπτουν σε διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής μιας σύμβασης.

Επιπρόσθετα, οι αρμόδιοι δεν ενημερώνονται πάντα για τυχόν αλλαγές, σημαντικές προθεσμίες ή προβλήματα στη τήρηση της σύμβασης. Τελικά η λήψη αποφάσεων μεταφέρεται στα υψηλότερα επίπεδα της διοίκησης, όπου δημιουργείται μεγάλη συμφόρηση καθηκόντων και καθυστέρηση. Ακόμα, το ίδιο συμβαίνει όταν δεν γνωρίζουμε τα πρόσωπα που από τη πλευρά του αντισυμβαλλόμενου οργανισμού.

Σε ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης συμβάσεων, η υπόθεση της σύμβασης ακολουθείται από μια σειρά ρόλους που καθορίζουν τις αρμοδιότητες του Requester, Owner, Account Manager, Editor, Approver κλπ.. Επίσης στην ίδια ροή προστίθενται και οι επαφές των αρμοδίων του αντισυμβαλλόμενου, με σκοπό την ομαλή εξέλιξη του κύκλου ζωής της σύμβασης, καθώς και τη γρήγορη διευθέτηση σχετικών ζητημάτων.

Αυτοματοποίηση Πρότυπων Εγγράφων

Ανάλογα με το είδος της κάθε σύμβασης, η ομοιογένεια των συμβάσεων αποτελεί τη μόνη λύση για κλιμάκωση των συμφωνιών, όσο αναπτύσσεται η επιχείρηση.

Η κοινή πρακτική των οργανισμών είναι αρχικά η χρήση παλαιότερων συμβάσεων ως προσχέδια νέων και στη συνέχεια η δημιουργία πρότυπων συμβάσεων για επιτάχυνση της συγγραφής νέων συμφωνιών. Για τη δημιουργία, ενημέρωση, χρήση και συντήρηση αυτών των προτύπων αναλώνεται αρκετός χρόνος. Συχνά δε προκύπτουν λάθη, τα οποία στο χειρότερο σενάριο εκθέτουν την επιχείρηση σε κινδύνους, λόγω χρήσης μη-επικαιροποιημένων προτύπων ή οδηγούν σε παρακώλυση των διαδικασιών του οργανισμού.

Πώς μπορεί ο συντάκτης να δημιουργήσει ένα νέο προσχέδιο σύμβασης σε λίγα δευτερόλεπτα; 

Αξιοποιώντας τεχνολογίες διαχείρισης προτύπων και αυτοματοποιημένης παραγωγής εγγράφων από πρότυπα. O συντάκτης επιλέγει το είδος της σύμβασης και στη συνέχεια απλά πληκτρολογεί τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου και τις βασικές παραμέτρους της συμφωνίας. Ταυτόχρονα, μπορεί να ενημερώνεται αυτόματα για κάθε επικαιροποίηση του προτύπου, ώστε να αποφεύγονται οι αστοχίες.

Τυποποίηση & Αυτοματοποίηση Διαδικασιών Ελέγχου και Έγκρισης

Η έγκριση της λάθος σύμβασης εγκυμονεί ενδεχομένως μεγάλους κινδύνους συνολικά για τον οργανισμό. Για αυτόν τον λόγο η διαδικασία της έγκρισης αντιμετωπίζεται με μεγάλη σοβαρότητα από το προσωπικό. Όμως συχνά δημιουργούνται καθυστερήσεις και σημεία μεγάλης συμφόρησης στα γραφεία των διευθυντών λόγω:

 1. Σύγχυσης στην κατανομή των ευθυνών
 2. Διαφορετικών απόψεων 
 3. Έλλειψης τυποποίησης εσωτερικών διαδικασιών

Η ισορροπία μεταξύ αποφυγής κινδύνων και ευελιξίας συχνά επιτυγχάνεται με την τυποποίηση κανόνων, πολιτικών και διαδικασιών έγκρισης συμβάσεων. Έτσι, ανάλογα με το ποσό, την κατηγορία και το είδος της σύμβασης, ενημερώνονται οι αρμόδιοι ελέγχου και εγκρίνοντες, και συμμετέχουν σε κρίσιμα σημεία πριν την υπογραφή.

Η σωστή οργάνωση και τήρηση αυτών των διαδικασιών, όμως, χωρίς εργαλεία σχεδιασμού αυτοματοποίησης διαδικασιών είναι ένας διαχειριστικός εφιάλτης. Η ενημέρωση όλων των αρμοδίων, η παρακολούθηση της κατάστασης της έγκρισης, αλλά και η σωστή τεκμηρίωση της πορείας κάθε σύμβασης, οδηγεί σε κατακόρυφη αύξηση του λειτουργικού κόστους και απογοητευτικές καθυστερήσεις.

Για τους παραπάνω λόγους, ένα ακόμα γενναίο βήμα προς την επιτάχυνση της διαχείρισης των συμβάσεων είναι η υιοθέτηση της τεχνολογίας αυτοματοποίησης διαδικασιών έγκρισης. Στόχος της αυτοματοποίησης είναι η σύμβαση να πηγαίνει αυτομάτως, σειριακά ή και παράλληλα, σε όλους τους απαραίτητους ρόλους και τα επίπεδα της διοίκησης βάση προδιαγεγραμμένων κανόνων για έλεγχο, προσθήκες, αλλαγές και τελικά έγκριση. Έτσι απελευθερώνεται το διαχειριστικό προσωπικό από χαμηλής αξίας ενέργειες (αντίγραφα, αποστολές, υπενθυμίσεις, τεκμηρίωση βημάτων, αναφορές, καταστάσεις excel). Τελικά ο χρόνος έγκρισης της σύμβασης μειώνεται σημαντικά.

Συμμετοχή στελεχών εκτός γραφείου από κινητές συσκευές (Mobile Approvals)

Όσο, όμως, και να τροποποιήσουμε και να αυτοματοποιήσουμε τις διαδικασίες μιας επιχείρησης υπάρχουν ακόμα εμπόδια, που μπορούν να μηδενίσουν όλη τη προσπάθεια οργάνωσης και αύξησης της παραγωγικότητας. Συχνά, ακούμε την έκφραση “ο υπεύθυνος λείπει σε επαγγελματικό ταξίδι και μόλις επιστρέψει θα εγκρίνει/υπογράψει τη σύμβαση”. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να αποτελέσει αιτία, μεταξύ άλλων, να καθυστερήσει ένα έργο, να μειωθεί η πιθανότητα να κλείσει μια συμφωνία ή να χαθεί μια έκπτωση.

Επειδή, όμως, η λύση δεν είναι τα στελέχη να ταξιδεύουν με αντίγραφα από όλους τους φακέλους του γραφείου ή να κρατούν στον προσωπικό τους υπολογιστή, δικό τους, μη-ενημερωμένο αρχείο η λύση είναι μία. Πρέπει πλέον το γραφείο να είναι προσβάσιμο και από κινητές συσκευές και tablet.

Συγκεκριμένα, υψηλόβαθμα στελέχη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν διαδικασίες έγκρισης συμβάσεων απομακρυσμένα, έχοντας ανά πάσα στιγμή στο χέρι τους τα απαραίτητα έγγραφα. Ταυτόχρονα θα μπορούν να σχολιάζουν και να εγκρίνουν συμβάσεις, ειδικά όταν ο οργανισμός πιέζεται από κρίσιμες προθεσμίες.

Ψηφιακές Υπογραφές

Φτάνοντας στη φάση υπογραφής της σύμβασης, εκεί μέχρι τώρα οι καθυστερήσεις αφορούσαν σε εξωτερικούς παράγοντες. Για παράδειγμα:

Η απόσταση του αντισυμβαλλόμενου, οι ταχύτητες των ταχυμεταφορών, η ανάγκη φυσικής παρουσίας των αντισυμβαλλόμενων, δηλαδή των απαραίτητων στελεχών από τους εμπλεκόμενους οργανισμούς καθιστούσε αδύνατη την επιτάχυνση της διαδικασίας. 

Όσο, όμως, η τεχνολογία εξελίσσεται και ακόμη περισσότερο, το νομικό πλαίσιο παγκοσμίως και στην Ελλάδα διευρύνεται, οι ψηφιακές υπογραφές μπαίνουν για τα καλά στη ζωή μας.

Πλέον, υπάρχει η δυνατότητα να μειώσουμε τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης, από μέρες, σε λεπτά. Ταυτόχρονα έχουμε τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την προστασία του οργανισμού μας από απάτες και άλλες κακόβουλες ενέργειες.

Με τις ψηφιακές υπογραφές επιτυγχάνεται σημαντική επιτάχυνση, αύξηση ασφάλειας και μείωση κόστους σε υψηλό επίπεδο. Τελικά, κανένας οργανισμός δε μπορεί να αδρανεί πλέον, λόγω διατήρησης των παραδοσιακών φυσικών υπογραφών.

Αντιθέτως, όσοι γνωρίζουν τα νέα δεδομένα στην παγκόσμια, ευρωπαϊκή και τοπική αγορά, αντιλαμβάνονται ότι η ταχύτητα στην υιοθέτηση των ψηφιακών υπογραφών αποτελεί κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε επιχείρηση.

Παρακολούθηση Προθεσμιών και άλλων Σημαντικών Οροσήμων

Περνώντας στην φάση της εκτέλεσης, λήξης ή ανανέωσης της σύμβασης, κρίσιμη διαχειριστική ενέργεια είναι η παρακολούθηση των προθεσμιών που αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις. Δυστυχώς και αυτή η διαχείριση γίνεται διάσπαρτα, ενώ συνήθως αφήνεται στην δυνατότητα προσωπικής οργάνωσης του κάθε αρμοδίου. Ανάμεσα σε μεγάλες καταστάσεις excel, ενημερώσεις τύπου outlook reminders και αυτοκόλλητα σημειώματα χάνεται πολύτιμος χρόνος. Επιπλέον, δε μειώνεται αποτελεσματικά ο κίνδυνος των χαμένων προθεσμιών.

Η παρακολούθησή των προθεσμιών δεσμεύει μόνιμα ένα μεγάλο μέρος του χρόνου του προσωπικού, όταν αυτές λειτουργούν συνδυαστικά. Με άλλα λόγια, για την εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων πρέπει να συνεργαστούν παραπάνω τμήματα με διαφορετικές αρμοδιότητες.

Η κωδικοποίηση της κάθε σύμβασης σε ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης συμβάσεων, πλέον των βασικών παραμέτρων της συμφωνίας, θα πρέπει να περιλαμβάνει με αξιοπιστία:

 • Καθήκοντα, 
 • Ορόσημα, 
 • Προειδοποιητικές ενημερώσεις ημέρες, ή μήνες πριν την λήξη κάθε συμβατικής προθεσμίας

Με αυτόν τον τρόπο:

 1. Δεν αναλώνεται χρόνος σε μηνιαίες αναφορές.
 2. Αποφεύγονται οι αστοχίες.
 3. Όλοι οι εμπλεκόμενοι μπορούν να λαμβάνουν έγκαιρα αποφάσεις και προγραμματίζουν αποδοτικά τον χρόνο τους.

Κωδικοποίηση Συμβάσεων & Παρακολούθηση Δεικτών Απόδοσης (KPIs)

Ο κορυφαίος σύμβουλος διοίκησης Peter Drucker είναι ευρέως γνωστός και για την έκφραση:

“Δεν μπορείς να βελτιώσεις αυτό που δεν μετράς.” (Υou can’t improve what you can’t measure.)

Πράγματι, πρέπει να γνωρίζουμε σε ποια σημεία του κύκλου ζωής της σύμβασης του οργανισμού παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα ή καθυστερήσεις. Έτσι, μπορούμε να ορίσουμε με σωστή προτεραιότητα ποιες είναι οι απαραίτητες βελτιωτικές ενέργειες.

Οι δείκτες απόδοσης, γνωστοί και ως KPIs (Key Performance Indicators), μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε μετρήσιμα δεδομένα για την απόδοση του οργανισμού, ώστε να μπορούμε ανακαλύπτουμε προβληματικά σημεία και να επεμβαίνουμε με τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Αρχικά, με την κωδικοποίηση και καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των συμφωνιών της επιχείρησης, αποκτούμε συνολική εικόνα στις υποχρεώσεις, τις προτεραιότητες, τα ρίσκα και τις ευκαιρίες του οργανισμού πριν όλα αυτά αποτυπωθούν στις λογιστικές καταστάσεις. Μερικά παραδείγματα χρήσιμων δεικτών για γρήγορη λήψη αποφάσεων είναι:

 • Η Ετήσια Αξία Συμβολαίων
 • Η Αξία Συμβολαίων προς Λήξη 
 • Οι Αποκλίσεις Παραστατικών από Συμβάσεις 
 • Οι Ακυρώσεις Συμβολαίων
 • Το Μέσο Ποσοστό Συμμόρφωσης Σύμβασης

Ταυτόχρονα, η ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση του κύκλου διαχείρισης των συμβάσεων, επιτρέπει στην επιχείρηση να μετρήσει την απόδοση κατευθείαν από τους χρόνους ολοκλήρωσης των διαφορετικών φάσεων του κύκλου ζωής της σύμβασης. Δείκτες όπως ο Μέσος Χρόνος Έγκρισης ή Υπογραφής, το Ποσοστό Ψηφιακά Υπογεγραμμένων Συμβάσεων, οι Χρόνοι Ανανέωσης μας βοηθούν να ανακαλύπτουμε σημεία συμφόρησης όπου χρειάζεται περισσότερο προσωπικό ή αλλαγή της διαδικασίας.

Συμπεράσματα

Η επιτάχυνση του κύκλου ζωής της σύμβασης σημαίνει βελτίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας και αύξηση αποδοτικότητας στο σύνολο του οργανισμού. Όσο πιο γρήγορα διεκπεραιώνουμε τις συμβάσεις του οργανισμού, τόσο επιταχύνονται και τα σχετικά κυκλώματα, όπως οι διαδικασίες:

 • πώλησης
 • είσπραξης
 • προμήθειας
 • πρόσληψης προσωπικού 
 • εκτέλεσης έργων

Για αυτόν τον λόγο η πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων και διαδικασιών Papyros ECM έχει σχεδιαστεί, ώστε να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζεται η επιχείρηση για να αυτοματοποιήσει τη διαχείριση των συμβάσεων της Στόχος είναι η δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος εργασίας για το προσωπικό.

Μετά από 25 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της διαχείρισης συμβάσεων, η Modus παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία, για να οδηγήσει τους πελάτες της σταδιακά, στα παραπάνω 10 βήματα με χαμηλό κόστος για την επιχείρηση και άμεση επιστροφή της επένδυσης.