Στη Modus είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο “Artificial Intelligence for the Deaf (aiD)”. Πρόκειται για ένα έργο καινοτόμο, με έντονο κοινωνικό αντίκτυπο. Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No 872139.

Το project αυτό υλοποιείται από μια κοινοπραξία Ακαδημαϊκών, Επιχειρηματικών εταίρων από την Ευρώπη καθώς και την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Ένωση Κωφών. Επικεφαλής της κοινοπραξίας είναι το Tμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου και συντονιστής του έργου είναι ο Πρόεδρος του τμήματος Καθηγητής Σωτήριος Χατζής.

Τι είναι το Ερευνητικό Έργο aiD

Το ερευνητικό έργο aiD στοχεύει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της επικοινωνίας και της κοινωνικής ένταξης των κωφών. Ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι αξιοποιώντας τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των:

  • Machine Learning
  • Human – Computer Interaction
  • Augmented Reality

Στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο aiD αναπτύσσουμε modules για την μετατροπή της ομιλίας σε κείμενο και νοηματική γλώσσα (μέσω avatar), και την μετατροπή της νοηματικής γλώσσας σε κείμενο και ομιλία.

Όραμα μας είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα επιτρέπει, με την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, την επικοινωνία μεταξύ κωφών και ακουόντων χωρίς να απαιτείται δαπανηρός εξοπλισμός όπως αισθητήρες, wearables κ.α., παρα μόνο ένα κινητό τηλέφωνο.

Δείτε ένα σύντομο video παρουσίασης της λύσης μας

Ποια είναι η βασική καινοτομία πίσω από το Ερευνητικό Έργο aiD

Η βασική καινοτομία του aiD έγκειται στην ανάπτυξη νέων αλγορίθμων και τεχνικών που επιτρέπουν τη μετάφραση σε πραγματικό χρόνο βίντεο SL σε κείμενο ή ομιλία και αντίστροφα. Ουσιαστικά αναφερόμαστε στη δημιουργία avatar SL από ομιλία/κείμενο σε περιβάλλον AR, με ικανοποιητική ακρίβεια, σε smartphone και tablets.

Η αντιμετώπιση της πολύπλευρης πρόκλησης να δοθεί η δυνατότητα στους κωφούς:

  • να επικοινωνούν αποτελεσματικά,
  • να αλληλεπιδρούν και
  • να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή,

θα επιφέρει μια σημαντική αλλαγή στη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ευρωπαίων πολιτών.

Το έργο είναι εμπνευσμένο από τη βαθιά κατανόηση των αναγκών της κοινότητας των κωφών, καθώς και της ικανότητας της σύγχρονης μηχανικής μάθησης (ML) και τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Ο πρωταρχικός στόχος του aiD είναι να επιδιώξει διεπιστημονική πρωτοποριακή καινοτομία.

Η τελευταία πρόοδος της ακαδημαϊκής έρευνας προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά λύσεων που καλύπτουν τις επικοινωνιακές ανάγκες των κωφών ατόμων. Συγκεκριμένα, στοχεύουμε στα ακόλουθα:

  1. Διευκόλυνση της επικοινωνίας μέσω μετάφρασης από και προς SL με χρήση κινητών συσκευών,
  2. καινοτόμες εκπαιδευτικές λύσεις για κωφά παιδιά,
  3. έξυπνες υπηρεσίες αναμετάδοσης για κωφούς, συμπεριλαμβανομένων Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης.

Είμαστε βέβαιοι ότι η εφαρμογή αυτή θα χρησιμοποιηθεί ευρέως από κωφά και βαρήκοα άτομα αλλά και από το σύνολο των συμπολιτών μας. Ευχόμαστε το χάσμα επικοινωνίας μεταξύ των κοινωνικών ομάδων να εξαλειφθεί σύντομα.

FUNDED BY THE EUROPEAN COMMISSION

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 872139