Υλοποιήθηκε και εγκαταστάθηκε υποσύστημα διαχείρισης φακέλων ζημιάς που στηρίζεται στην πλατφόρμα Πάπυρος Millennium III, στην ασφαλιστική εταιρεία Ευρώπη ΑΕΓΑ.

Στα πλαίσια της απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 706/29/04/2011) για εφαρμογή ηλεκτρονικού φακέλου ζημιών στις ασφαλιστικές εταιρείες, η Modus AE υλοποίησε με επιτυχία το παραπάνω υποσύστημα, σύμφωνα με το οποίο όλα τα έγγραφα που αφορούν φάκελο ζημιάς αυτοκινήτου ψηφιοποιούνται και πρωτοκολλούνται μέσω του Πάπυρος ΜΙΙΙ και στη συνέχεια συνδέονται με τον αντίστοιχο ηλεκτρονικό φάκελο ζημιάς στον οποίο πρέπει να κατηγοριοποιηθούν.

Επιπρόσθετα, έχει υλοποιηθεί διασύνδεση του συστήματος διαχείρισης εγγράφων Πάπυρος ΜΙΙΙ με το σύστημα ασφαλιστικής διαχείρισης που χρησιμοποιεί η εταιρεία Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορούν οι χρήστες να αντλούν στοιχεία για τους υφιστάμενους φακέλους ζημιών αποφεύγοντας διπλοκαταχωρήσεις και λανθασμένες εγγραφές.