Ολοκληρώθηκε με επιτυχία εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Φακέλων Ζημιάς και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου στην ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκή Ένωσις – Ασφάλειαι Μινέττα, η οποία προσαρμόζεται πλήρως στις απαιτήσεις της σχετικής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 706/29/04/2011).

Η εφαρμογή έχει στηριχθεί στην τεχνολογική πλατφόρμα Πάπυρος Millennium III και παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής ψηφιοποιημένων και ηλεκτρονικών εγγράφων στο σύστημα, πρωτοκόλλησης αυτών είτε από τα κεντρικά είτε από το υποκατάστημα Θεσσαλονίκης με απόδοση ενιαίου αριθμού πρωτοκόλλου και εκτύπωση αποδεικτικού παραλαβής των εγγράφων βάσει των προδιαγραφών που τίθενται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τέλος, τα έγγραφα που εισάγονται στην εφαρμογή, συνδέονται με τον φάκελο ζημιάς στον οποίο αντιστοιχούν και δρομολογούνται αυτόματα στο Τμήμα Ζημιών και σε αρμόδιους Διακανονιστές για περαιτέρω ενέργειες. Ανά πάσα στιγμή παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της ροής ενός εγγράφου και της πληρότητας ενός φακέλου ζημιάς που βρίσκεται σε εκκρεμότητα.