Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για το έργο e-Πρωτόκολλο – Ηλεκτρονική Θυρίδα που υλοποιήσαμε στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Το έργο αυτό συμβάλει περαιτέρω στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Οργανισμού και την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, κι αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τον έλεγχο αιτήσεων των υποψηφίων στις επερχόμενες εξετάσεις πιστοποίησης.

Με την Ηλεκτρονική Θυρίδα, η οποία υλοποιήθηκε στην πλατφόρμα μας Papyros ECM ο πολίτης εξυπηρετείται:

  • ψηφιακά,
  • χωρίς καθυστερήσεις,

καθώς έχει άμεσα στη διάθεσή του τις αιτήσεις του, αλλά και τα απαντητικά έγγραφα.

Πώς λειτουργεί η Ηλεκτρονική Θυρίδα

Η Ηλεκτρονική Θυρίδα είναι πλήρως λειτουργική και διαλειτουργική με την πλειονότητα των υπηρεσιών και εφαρμογών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Οι πολίτες, με την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Θυρίδα δημιουργούν το προσωπικό τους ψηφιακό γραμματοκιβώτιο στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Μέσω αυτού έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους και να λάβουν αυτόματα αριθμό πρωτοκόλου. Αφού το αίτημά τους διακινηθεί εσωτερικά στους υπαλλήλους του οργανισμού, θα λάβουν τις απαντήσεις της υπηρεσίας χωρίς άλλη διαμεσολάβηση.

Επίσης, μέσω της θυρίδας μπορούν ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση:

  • στο ιστορικό,
  • στα έγγραφα που κατέθεσαν
  • στην αλληλογραφία τους με την αρμόδια υπηρεσία

Η πιστοποίηση χρηστών γίνεται με κωδικούς TaxisNet. Πρόκεται για μια τακτική που ακολουθούμε σε όλα μας τα έργα που αφορούν συναλλαγές με το κοινό, και η είσοδος των χρηστών γίνεται μέσω της σελίδας του ΕΟΠΠΕΠ.

Τα οφέλη για τους πολίτες και τον ΕΟΠΠΕΠ

Με τον τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω, ο Οργανισμός διαθέτει πλέον μια κομβική διαδικτυακή εφαρμογή για τη βελτίωση της επικοινωνίας με τους πολίτες. Η εφαρμογή έχει τα εξής οφέλη, μεταξύ άλλων:

  1. βελτιώνει την επικοινωνία με τους πολίτες
  2. μειώνει τη γραφειοκρατία
  3. διευκολύνει τους χρήστες των υπηρεσιών του Οργανισμού

Το παράδειγμα του ΕΟΠΠΕΠ αποδεικνύει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου είναι ένα έργο σε εξέλιξη, το οποίο αποφέρει σημαντικά οφέλη εντός κι εκτός των φορέων που συμμετέχουν στις ενέργειες αυτές. Προσδοκούμε το έργο αυτό να υιοθετηθεί κι από άλλους, δημόσιους και μη, φορείς, και σας καλούμε να γνωρίσετε την πλατφόρμα μας Papyros ECM και την εφαρμογή μας για Διαχείριση Αιτημάτων.