Το σύστημα Πάπυρος τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στις Νομικές Υπηρεσίες της ΔΕΗ, υποστηρίζοντας την παραλαβή, πρωτοκόλληση, διανομή και σχετική παρακολούθηση των εγγράφων της διεύθυνσης.

Η σχετική παραμετροποίηση του υποσυστήματος ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης έλαβε υπόψη την ιδιαίτερη φύση των διαχειριζόμενων εγγράφων (όπως π.χ. Δικόγραφο, Εξώδικο, Κατασχετήριο, Σύμβαση Εκχώρησης, Απόφαση ΔΣ, κ.ο.κ) και των αναγκαίων δεδομένων (όπως π.χ. Δικαστήριο, Ημ/νία Εκδίκασης υπόθεσης, Αντίδικοι, κ.ο.κ)