Ολοκληρώθηκε στην ΔΕΗ  ΔΠΑΝ (Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών), η προμήθεια του συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών Πάπυρος Millennium III και η παροχή των σχετικών με αυτό υπηρεσιών παραμετροποίησης στη βάση των αναγκών της Διεύθυνσης – εγκατάστασης και εκπαίδευσης χρηστών.

Το σύστημα διαχείρισης και ροής εγγράφων εξυπηρετεί καθημερινά τους αρμόδιους χειριστές εγγράφων στην ΔΕΗ ΔΠΑΝ, διευκολύνοντας τις διεκπεραιώσεις των σχετικών με τα έγγραφα, υποθέσεων.