Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Ιστορικού Αρχείου Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων (ΥΣΑ)» του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΑ) για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με πόρους του ΕΣΠΑ.

Η MODUS AE ήταν υπεργολάβος της ανάδοχης ένωσης εταιριών, παρέχοντας στα πλαίσια του έργου την υλοποίηση του υποσυστήματος “Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Μεταδεδομένων” και συγκεκριμένα προμηθεύοντας τις αντίστοιχες άδειες του λογισμικού ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και διαχείρισης εγγράφων – Πάπυρος Millennium III καθώς και τις σχετικές υπηρεσίες ανάλυσης προσαρμογής λογισμικού, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης της ομάδας ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του αρχείου της ΥΣΑ.

Στο πλαίσιο του έργου ψηφιοποιήθηκαν και αρχειοθετήθηκαν περισσότερα από 16.000.000 τεκμήρια, χρονολογούμενα από το 1863 μέχρι σήμερα – τα περισσότερα από τα οποία ήταν δυσανάγνωστα και ιδιαίτερα φθαρμένα. Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου περιελάμβαναν ψηφιοποίηση, ψηφιακή επεξεργασία και τεκμηρίωση του αρχείου της ΥΣΑ για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου για την προβολή του ψηφιοποιημένου υλικού στο παγκόσμιο κοινό και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών (επιπέδου IV) Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη (ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών), με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης.