Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως & Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ), υλοποιήθηκε με χρήση του λογισμικού Πάπυρος και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών προσαρμογής, εγκατάστασης και εκπαίδευσης χρηστών από την Modus η οποία ήταν και ο ανάδοχος του έργου.

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν το υποσύστημα διαχείρισης αιτήσεων, το υποσύστημα διαχείρισης εισερχόμενων- εξερχόμενων εγγράφων, το υποσύστημα διαχείρισης λοιπών εγγράφων καθώς και οι σχετικές διαδικασίες (workflows) της διεκπεραίωσης αιτήσεων των ασφαλισμένων.