Η MODUS AE, ανταποκρινόμενη στην απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 706/29-04-11) για εφαρμογή ηλεκτρονικού φακέλου ζημιών στις ασφαλιστικές εταιρείες, ανέπτυξε ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Φακέλου Ζημιών με χρήση της τεχνολογικής πλατφόρμας Πάπυρος Millennium III.

Μέσα από το σύστημα ηλεκτρονικού φακέλου ζημιών, οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να :

  • πρωτοκολλήσουν εισερχόμενα και εξερχόμενα  έγγραφα που αφορούν ζημιές (σαρωμένα έγγραφα, fax, email, φωτογραφίες, παραστατικά, κλπ.),
  • εκδίδουν αποδεικτικό παραλαβής εγγράφων,
  • αυτοματοποιήσουν την δρομολόγηση των εγγράφων ζημιών στο τμήμα Ζημιών ή και σε συγκεκριμένο διακανονιστή,
  • δημιουργούν ηλεκτρονικό φάκελο ζημιών ο οποίος θα περιέχει όλα τα σχετικά έγγραφα,
  • παρακολουθούν την λήψη δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων (π.χ. δελτίο συμβάντος τροχαίας, έκθεση πραγματογνωμοσύνης, τιμολόγια επισκευών, κλπ.),
  • συνδέουν τον φάκελο ζημιάς με το αντίστοιχο συμβόλαιο και να το αναζητούν μέσα από το back office (ERP),
  • παρακολουθούν όλες τις «ανοικτές» ζημιές σε εκκρεμότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων της MODUS (2109414900, [email protected])

Σχετικό Φυλλάδιο : Εφαρμογές Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών σε Ασφαλιστικές Εταιρία