Ολοκληρώθηκε στην ΔΕΗ  ΔΕΘ / ΑΗΣ Αλιβερίου, η προμήθεια του συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών Πάπυρος Millennium III και η παροχή των σχετικών με αυτό υπηρεσιών παραμετροποίησης στη βάση των αναγκών του ΑΗΣ – εγκατάστασης και εκπαίδευσης χρηστών.

Το σύστημα διαχείρισης και ροής εγγράφων εξυπηρετεί καθημερινά τους αρμόδιους χειριστές εγγράφων στον ΑΗΣ Αλιβερίου, διευκολύνοντας τις διεκπεραιώσεις των σχετικών με τα έγγραφα υποθέσεων.