Ολοκληρώθηκε στην ΔΕΗ  ΔΟΔΕ (Διεύθυνση Οικονομικού & Διοικητικού Ελέγχου), η προμήθεια του συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών Πάπυρος Millennium III και η παροχή των σχετικών με αυτό υπηρεσιών παραμετροποίησης στη βάση των αναγκών της Διεύθυνσης – εγκατάστασης και εκπαίδευσης χρηστών.

Το σύστημα διαχείρισης και ροής εγγράφων εξυπηρετεί καθημερινά τους αρμόδιους χειριστές εγγράφων στην ΔΟΔΕ, διευκολύνοντας τις διεκπεραιώσεις των, σχετικών με τα έγγραφα, υποθέσεων.

Πρέπει ιδιαίτερα να τονισθεί ότι η εγκατάσταση Πάπυρος στην συγκεκριμένη Διεύθυνση της ΔΕΗ είναι δομημένη σε δύο (2) ανεξάρτητα δίκτυα (Κεντρικό κτίριο ΔΟΔΕ και Τομέας Ελέγχου Προμηθειών) τα οποία διαλειτουργούν ανταλλάσοντας έγγραφα και σχετικές δρομολογήσεις τους.