Εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία υποσύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης αλληλογραφίας στην κεντρική γραμματεία του ομίλου εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια, στηριζόμενο στην τεχνολογική πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών Πάπυρος Millennium III.

Το έργο που υλοποιήθηκε και παραδόθηκε το 2010 στα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ.) από τη Modus ΑΕ, αφορά ένα κεντρικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης της αλληλογραφίας του ομίλου που υποστηρίζει όλες τις επιμέρους εταιρείες ενώ παράλληλα σχεδιάσθηκε ένας μηχανισμός δημιουργίας Ηλεκτρονικών Φακέλων – Διαγωνισμών για την σύνδεση των εισερχομένων & εξερχομένων εγγράφων με τους διαγωνισμούς της εκάστοτε εταιρείας.

Με την υλοποίηση του παρόντος έργου, παρέχεται η δυνατότητα ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης όλου του όγκου των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων του ομίλου, ηλεκτρονική διακίνηση αυτών, εύκολη και ασφαλή αποθήκευση της κρίσιμης πληροφορίας.