Η ανάγκη διαχείρισης με αποδοτικό τρόπο των εγγράφων έργων στα οποία συμμετέχει η εταιρεία πληροφορικής Virtual Trip, καλύπτεται από την σχετική εγκατάσταση διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών Πάπυρος.

Το σύστημα παραμετροποιήθηκε σχετικά, ώστε να καλύπτει πλήρως της επιχειρησιακή οργάνωση και εταιρική λειτουργία στην διαχείριση των έργων της Virtual Trip.