Στα πλαίσια του έργου «Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων στο Γραφείο του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών», το οποίο ανέλαβε η Modus, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του σχετικού λογισμικού Πάπυρος Millennium III.

Σύμφωνα με την ανάλυση των λειτουργικών απαιτήσεων του γραφείου του Υπουργού, σχεδιάσθηκαν και αναπτύχθηκαν οι κατάλληλες δομές αρχειοθέτησης εγγράφων και παρακολούθησης της πορείας διεκπεραίωσης των σχετικών με αυτά ροών εργασίας.