Υλοποιήθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία εφαρμογή διαχείρισης στοιχείων ασθενών για την ψηφιοποίηση του Ιατρικού Αρχείου του Βαρδινογιάννειου Εργαστηρίου Μεταμόσχευσης και Μικροχειρουργικής του Οφθαλμού (ΒΕΜΜΟ) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Η εφαρμογή στηριζόμενη στην τεχνολογική πλατφόρμα Πάπυρος Millennium III, δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης των στοιχείων ασθενών με καταγραφή των απαραίτητων προσωπικών και ιατρικών δεδομένων τους. Με αυτόν τον τρόπο τηρούνται πλέον ηλεκτρονικά οι εξετάσεις και όλο το ιατρικό ιστορικό του κάθε ασθενούς ενώ παράλληλα τηρείται Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών με όλα τα σχετιζόμενα με αυτούς έγγραφα, τα οποία αρχειοθετούνται στο σύστημα βάσει κριτηρίων που έθεσε το ΒΕΜΜΟ και είναι πλέον εύκολα ανακτήσιμα από εξουσιοδοτημένους χρήστες του εργαστηρίου.