Υλοποιήθηκε και εγκαταστάθηκε Υποσύστημα Διαχείρισης Αλληλογραφίας (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο) με χρήση της πλατφόρμας Πάπυρος Millennium III στην κεντρική γραμματεία του Νοσοκομείου Άγιος Σάββας.
Με την υλοποίηση του εν λόγω έργου, παρέχεται η δυνατότητα ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης όλου του όγκου των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων του νοσοκομείου, αυτόματη εκτύπωση αποδεικτικών παράδοσης – παραλαβής εγγράφων,  ηλεκτρονική διακίνηση αυτών, εύκολη και ασφαλή αποθήκευση της κρίσιμης πληροφορίας.