Η εξυπηρέτηση των πελατών μας αποτελεί προτεραιότητα για τη Modus, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών τους. Για την καταγραφή οποιουδήποτε αιτήματος ή δυσλειτουργίας, συνδεθείτε στο Κέντρο Αναφοράς Βλαβών της Εταιρίας μας.

Για να αποκτήσετε στοιχεία σύνδεσης (όνομα και κωδικό) παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας
κάνοντας click εδώ