Οι εταιρικές μας αξίες βασίζονται στις αρχές της Καινοτομικής Βελτίωσης, φροντίζοντας τους Πελάτες μας και την Ομάδα μας, ενεργώντας με Ακεραιότητα και Κοινωνική Ευθύνη.

Να είμαστε υπεύθυνοι σε όσους επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητές μας – συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των πελατών, των εταίρων, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

 • Να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τους υπαλλήλους και τους πελάτες μας
 • Ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους υπαλλήλους και τους πελάτες μας
 • Υποστήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών και φιλικών προς το περιβάλλον δραστηριοτήτων

 

Καινοτομική Ανάπτυξη

Εστιάζουμε στην αειφόρο ανάπτυξη καινοτόμων, βιώσιμων, οικονομικά αποδοτικών και άριστων λύσεων.

Ενθαρρύνουμε νέες ιδέες, προϊόντα και διαδικασίες.

Επιδιώκουμε την απαραίτητη γνώση, τη δημιουργικότητα, την καινοτόμο δύναμη και την αποφασιστικότητα ώστε να υποστηρίξουμε τη συνεχή βελτίωση.

Η συνεχής βελτίωση μας εγγυάται την ανταγωνιστικότητά μας επιτρέποντάς μας να εξελίσσουμε τις λύσεις μας στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας ανάλογα με την ιδιαιτερότητα των διαφόρων περιβαλλόντων στις οποίες λειτουργούν.

 

Εξαιρετική Ικανοποίηση Πελατών

Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε μακροπρόθεσμες, ουσιαστικές και πιστές σχέσεις με τους πελάτες μας.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε υψηλής αξίας, ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες ανταγωνιστικής τιμής, που ταιριάζουν στις ανάγκες των πελατών μας.

Θεωρούμε τους πελάτες μας ως συνεργάτες που καθορίζουν την επιτυχία της εταιρείας μας:

 • Να βοηθάμε τους πελάτες μας να λύσουν τα προβλήματά τους, επειδή είναι οι εγγυητές του μέλλοντος μας, παρέχοντάς τους ανώτερες υπηρεσίες υποστήριξης.
 • Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας πρέπει να προσφέρουν σαφή οφέλη στις ανάγκες του πελάτη μας, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα, την τεχνική ικανότητα, την εμβέλεια και τη διαθεσιμότητα.
 • Βοηθώντας τους πελάτες μας να χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 • Πρέπει να είμαστε γρηγορότεροι και καλύτεροι από τον ανταγωνισμό και τούτο να το αποδεικνύουμε καθημερινά στους πελάτες μας.

 

Μια εξαιρετική ομάδα

Οι αρχές μας αναγνωρίζουν τα συμφέροντα των εργαζομένων και τον σημαντικό ρόλο τους στην συμβολή στη μακροπρόθεσμη επιτυχία και τις επιδόσεις της εταιρείας.

 • Επικεντρωνόμαστε στη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων σε όλους τους τομείς, με εκπαίδευση και καθοδήγηση.
 • Παρέχετε το είδος της ηγεσίας που θα παρακινήσει τους υπαλλήλους να κάνουν την εργασία τους με ανώτερο τρόπο, με την ομαδικότητα και τη δημιουργικότητα.
 • Βοηθάμε κάθε εργαζόμενο να αναπτύξει τις δυνατότητές του και να κάνει δημιουργική χρήση τους.
 • Η ομαδική εργασία είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία μας. Εργαζόμαστε αποτελεσματικά για να επιτύχουμε τους στόχους μας.
 • Διατηρούμε και προσελκύουμε τους καλύτερους υπαλλήλους.

 

Ακεραιότητα και Δικαιοσύνη

 • Επικοινωνούμε ανοιχτά με εμπιστοσύνη και σεβασμό.
 • Στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα, η ηθική συμπεριφορά και η ακεραιότητα είναι πρωταρχικές, πρέπει να καλλιεργούνται και να επιβεβαιώνονται επανειλημμένα σε κάθε πτυχή της εταιρείας μας.
 • Προστατεύουμε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και ασκούμε αυστηρή φροντίδα στη διαχείριση όλων των πληροφοριών

Κοινωνική ευθύνη

 • Αναπτύσσουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες σύμφωνα με όλους τους σχετικούς νόμους, τους διεθνείς κανονισμούς και τους εσωτερικούς κανόνες.
 • Φροντίζουμε για το φυσικό περιβάλλον:
 • Ανάπτυξη και διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών. Οι αποτελεσματικές μας λύσεις δεν ωφελούν μόνο τους πελάτες μας, αλλά και το περιβάλλον. (Γραφείο χωρίς χαρτιά, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, υποστηρίζοντας την ικανότητα εκτέλεσης ροής εργασίας και λήψης αποφάσεων, παντού και οποτεδήποτε)
 • Στα γραφεία μας έχουμε μια πλήρη πολιτική ανακύκλωσης. Χρησιμοποιούμε φωτισμό χαμηλής ενέργειας και γενικά προσπαθούμε να μειώσουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα στο ελάχιστο επίπεδο.