Λύσεις Ψηφιακής Διαχείρισης Αρχείου

 Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει παραδείγματα εφαρμογής των λύσεών μας  ανά Αντικείμενο, Κλάδο ή Ρόλο. Δείτε πώς μπορείτε να ωφεληθείτε απο την πλατφόρμα Πάπυρος στη διαχείριση των καθημερινών εργασιών διαχείρισης εγγράφων, διακινώντας τα ηλεκτρονικά, με ψηφιακές υπογραφές.

Ενέργειες όπως αρχειοθέτηση, αναζήτηση, διακίνηση (χρέωση) και διεκπεραίωση μπορούν τώρα να γίνουν πολύ πιο σύντομα και απλά, εξοικονομώντας για εσάς πολύτιμο χρόνο και βελτιώνοντας συνολικά τη λειτουργία του φορέα ή της επιχείρησής σας.

Παρουσιάζεται πληθώρα αντικειμένων (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Διαχείριση Συμβάσεων, Έργων, Συνεδριάσεων, Αρχείων Προσωπικού κ.α.), κλάδων (Ασφαλιστικός, Τραπεζικός, Δημόσιος Τομέας, Αλυσίδες Λιανικής, ΟΤΑ κ.α.) αλλά και ρόλων (CEO, COO, CIO, CHRO κ.α.) .

Θέλετε επιπλέον πληροφορίες; Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!