Προτεινόμενη Λύση

Το Σύστημα Διαχείρισης Αλληλογραφίας «Πάπυρος» αναγνωρίζει αυτόματα τα εισερχόμενα ανάλογα με το περιεχόμενo, είτε πρόκειται για έντυπα (κατόπιν ψηφιοποίησης μέσω scanner) ή για ηλεκτρονικά αρχεία (emails ή λοιπά αρχεία τοπικά αποθηκευμένα στον υπολογιστή). Κατόπιν τα αρχειοθετεί και τα διακινεί στο κατάλληλο τμήμα, προσωπικό ή και σε τρίτο σύστημα. Πιο αναλυτικά:

Οφέλη

Μάθετε Περισσότερα

 Οι λύσεις μας εφαρμόζονται ήδη σε πλήθος φορέων του δημοσίου (Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Ανάπτυξης κ.α.), εκπαιδευτικά ιδρύματα (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ).

Δείτε παρακάτω πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε την πλατφόρμα Πάπυρος,  σε συνδυασμό με την παροχή σχετικών Υπηρεσιών
για αναδιοργάνωση και απλοποίηση των εσωτερικών σας διαδικασιών