Προφίλ

Αντικείμενο της Modus AE είναι οι Ολοκληρωμένες Λύσεις Διαχείρισης Εγγράφων & Ροών Εργασίας, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά, απο το 1994.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε λύσεις σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών σε συνδυασμό με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναδιοργάνωση και απλοποίηση των εσωτερικών τους διαδικασιών. Σε όλες τις λύσεις μας παρέχουμε, αν απαιτείται, υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείου καθώς και τις αναγκαίες υπηρεσίες εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης.

Η Modus είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 27001.

Ο Σκοπός μας

Με ισχυρά θεμέλια την πελατειακή μας βάση και το ανθρώπινο δυναμικό μας εστιάζουμε στην παροχή λύσεων με σκοπό την άμεση πρόσβαση σε έγγραφα και διαδικασίες, με γρήγορο, απλό και αποτελεσματικό τρόπο. Εργαζόμαστε αδιάλειπτα, με επιμονή και πάθος, με γνώμονα πάντα τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.

Όραμα μας είναι να είμαστε ο ηγέτης στην Ελλάδα και να έχει ισχυρή παρουσία στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή στον τομέα των λύσεων διαχείρισης διαδικασιών, εγγράφων και πληροφοριών.

Αποστολή μας, να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας αφενός στην αποτελεσματική συμμόρφωση και εκτέλεση των διαδικασιών τους καθώς και αφετέρου στην άμεση πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες με έναν εύκολο και ασφαλή τρόπο.

Δημιουργούμε τεχνολογία, εξελίσσοντας την σειρά προϊόντων Papyros, ακολουθώντας και υιοθετώντας τις τελευταίες καινοτομίες στον κλάδο μας.

Η Ομάδα μας

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό & ανταγωνιστικό περιβάλλον που εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι άνθρωποι. Αυτοί είναι ο κινητήριος μοχλός ανάπτυξης της εταιρίας μας και σε αυτούς επενδύει σταθερά από την ίδρυσή της, με συνεχή εκπαιδευση, σε κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας.

Όσον δε αφορά τους πελάτες μας, τους οποίους επίσης θεωρούμε μέλη της ομάδας μας, τους παρέχουμε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση των εγκατεστημένων λύσεών μας.

Η Φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας είναι να παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις, ώστε οι πελάτες μας να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις επιχειρηματικές τους ανάγκες, να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία στις δραστηριότητές τους και να δημιουργήσουν ένα σύνολο συνθηκών που θα τους καταστήσουν αποτελεσματικούς και ανταγωνιστικούς.

Η πρόκληση της κατανόησης των αναγκών τους αντιμετωπίζεται με την πελατοκεντρική στρατηγική μας.

Η κύρια επιδίωξη μας, η συνέπεια και η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας μέσα από αδιάλειπτη υποστήριξη και επικοινωνία.

Η δέσμευση μας για διαρκή βελτίωση μέσα από διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και πρωτοβουλιών διεύρυνσης δράσης, εγγυάται συνεργασίες υψηλής αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας.

Η εκπλήρωση των στόχων της εταιρίας, στηρίζεται κατά κύριο λόγο στο εξειδικευμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της. Αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης της εταιρείας μας στους οποίους έχουμε επενδύσει σταθερά από την ίδρυσή μας.

Η εταιρική κουλτούρα μας, ενθαρρύνει και καλλιεργεί το πνεύμα της ομαδικής εργασίας, της συνεργασίας και της συνεχούς αναζήτησης γνώσης και καινοτομίας, με  βασικό χαρακτηριστικό το πάθος να μετατρέπονται τα προβλήματα σε λύσεις.

Οι Αξίες μας

Οι εταιρικές μας αξίες βασίζονται στις αρχές της Καινοτομικής Βελτίωσης, φροντίζοντας τους Πελάτες μας και την Ομάδα μας, ενεργώντας με Ακεραιότητα και Κοινωνική Ευθύνη.

 • Να είμαστε υπεύθυνοι σε όσους επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητές μας – συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των πελατών, των εταίρων, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

 • Να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τους υπαλλήλους και τους πελάτες μας

 • Ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους υπαλλήλους και τους πελάτες μας

 • Υποστήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών και φιλικών προς το περιβάλλον δραστηριοτήτων

 • Εστιάζουμε στην αειφόρο ανάπτυξη καινοτόμων, βιώσιμων, οικονομικά αποδοτικών και άριστων λύσεων.

 • Ενθαρρύνουμε νέες ιδέες, προϊόντα και διαδικασίες.

 • Επιδιώκουμε την απαραίτητη γνώση, τη δημιουργικότητα, την καινοτόμο δύναμη και την αποφασιστικότητα ώστε να υποστηρίξουμε τη συνεχή βελτίωση.

 • Η συνεχής βελτίωση μας εγγυάται την ανταγωνιστικότητά μας επιτρέποντάς μας να εξελίσσουμε τις λύσεις μας στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας ανάλογα με την ιδιαιτερότητα των διαφόρων περιβαλλόντων στις οποίες λειτουργούν.

Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε μακροπρόθεσμες, ουσιαστικές και πιστές σχέσεις με τους πελάτες μας.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε υψηλής αξίας, ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες ανταγωνιστικής τιμής, που ταιριάζουν στις ανάγκες των πελατών μας.

Θεωρούμε τους πελάτες μας ως συνεργάτες που καθορίζουν την επιτυχία της εταιρείας μας:

 • Να βοηθάμε τους πελάτες μας να λύσουν τα προβλήματά τους, επειδή είναι οι εγγυητές του μέλλοντος μας, παρέχοντάς τους ανώτερες υπηρεσίες υποστήριξης.

 • Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας πρέπει να προσφέρουν σαφή οφέλη στις ανάγκες του πελάτη μας, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα, την τεχνική ικανότητα, την εμβέλεια και τη διαθεσιμότητα.

 • Βοηθώντας τους πελάτες μας να χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 • Πρέπει να είμαστε γρηγορότεροι και καλύτεροι από τον ανταγωνισμό και τούτο να το αποδεικνύουμε καθημερινά στους πελάτες μας.

Οι αρχές μας αναγνωρίζουν τα συμφέροντα των εργαζομένων και τον σημαντικό ρόλο τους στην συμβολή στη μακροπρόθεσμη επιτυχία και τις επιδόσεις της εταιρείας.

 • Επικεντρωνόμαστε στη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων σε όλους τους τομείς, με εκπαίδευση και καθοδήγηση.

 • Παρέχετε το είδος της ηγεσίας που θα παρακινήσει τους υπαλλήλους να κάνουν την εργασία τους με ανώτερο τρόπο, με την ομαδικότητα και τη δημιουργικότητα.

 • Βοηθάμε κάθε εργαζόμενο να αναπτύξει τις δυνατότητές του και να κάνει δημιουργική χρήση τους.

 • Η ομαδική εργασία είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία μας. Εργαζόμαστε αποτελεσματικά για να επιτύχουμε τους στόχους μας.

 • Διατηρούμε και προσελκύουμε τους καλύτερους υπαλλήλους.

 • Επικοινωνούμε ανοιχτά με εμπιστοσύνη και σεβασμό.

 • Στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα, η ηθική συμπεριφορά και η ακεραιότητα είναι πρωταρχικές, πρέπει να καλλιεργούνται και να επιβεβαιώνονται επανειλημμένα σε κάθε πτυχή της εταιρείας μας.

 • Προστατεύουμε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και ασκούμε αυστηρή φροντίδα στη διαχείριση όλων των πληροφοριών

 • Αναπτύσσουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες σύμφωνα με όλους τους σχετικούς νόμους, τους διεθνείς κανονισμούς και τους εσωτερικούς κανόνες.

 • Φροντίζουμε για το φυσικό περιβάλλον:

 • Ανάπτυξη και διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών. Οι αποτελεσματικές μας λύσεις δεν ωφελούν μόνο τους πελάτες μας, αλλά και το περιβάλλον. (Γραφείο χωρίς χαρτιά, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, υποστηρίζοντας την ικανότητα εκτέλεσης ροής εργασίας και λήψης αποφάσεων, παντού και οποτεδήποτε)

 • Στα γραφεία μας έχουμε μια πλήρη πολιτική ανακύκλωσης. Χρησιμοποιούμε φωτισμό χαμηλής ενέργειας και γενικά προσπαθούμε να μειώσουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα στο ελάχιστο επίπεδο.