Επεξεργασία και διαχείριση εικόνας (Image Processing)

Το LIMB™ είναι μια πλήρης λύση επεξεργασίας και μετατροπής περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία ώστε η ψηφιοποιημένη πληροφορία που βγαίνει από τους σαρωτές να «μεταφραστεί» σε χρήσιμα δεδομένα.

Πρόκειται για κάτι περισσότερο από ένα «απλό» λογισμικό Image Processing καθώς πέρα από την επεξεργασία στην εμφάνιση της εικόνας μπορεί επίσης να βάλει μεταδεδομένα, να διαμορφώσει τη δομή του εγγράφου (πχ περιεχόμενα βιβλίου) να κάνει OCR αλλά και να δημοσιεύσει εικόνες στο Portal του πελάτη. Διαχειρίζεται οποιοδήποτε τύπο εγγράφου, από έγγραφα και βιβλία έως χάρτες και έργα τέχνης.

Επιλέξτε τις λύσεις μας για να αυξήσετε την αξία του αρχείου σας, να απλοποιήσετε σημαντικά την όλη διαδικασία της ψηφιοποίησης και να μειώσετε το κόστος σας, βελτιώνοντας παράλληλα το περιβάλλον εργασίας των τελικών χρηστών.

Δείτε τις δυνατότητες της πλατφόρμας LIMB:

LIMB Processing

LIMB Server

LIMB Maestro

Μάθετε περισσότερα

Διαβάστε για το LIMB Processing 

Δείτε ένα βίντεο για το πώς δουλεύει ο LIMB Server

Τεχνικά Φυλλάδια

Φυλλάδιο LIMB

Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR)

Το λογισμικό ABBYY Recognition Server 4.0 είναι η ιδανική επιλογή για αποτελεσματική και αυτοματοποιημένη μετατροπή έντυπων εγγράφων σε ψηφιακά αναζητήσιμα αρχεία. Μέσω του λογισμικού αυτού παρέχεται η δυνατότητα Σάρωσης, Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (Optical Character Recognition), Επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων της Αναγνώρισης (Verification), Δεικτοδότησης (Indexing) και Εισαγωγής των αποτελεσμάτων σε συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών, όπως ο Πάπυρος.

Ειδικότερα το ABBYY Recognition Server 4.0 παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Καλύπτονται όλα τα στάδια της μετατροπής έντυπων εγγράφων σε ψηφιακά αναζητήσιμα αρχεία, από την σάρωση, προεπεξεργασία των σαρωμένων εικόνων σε επιχειρησιακά συστήματα αρχειοθέτησης και διαχείρισης εγγράφων.
  • Ενσωματώνεται η κορυφαία τεχνολογία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων της ABBYY η οποία υποστηρίζει αναγνώριση πλέον των 190, 47 εκ των οποίων με χρήση λεξικών (συμπεριλαμβανομένων και της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ελληνικής).
  • Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα της μετατροπής των εικόνων σε επεξεργάσιμα και αναζητήσιμα αρχεία PDF, PDF/A, XML, RTF, αρχεία του Microsoft® Office, όπως αρχεία Word, TXT, CSV, HTML.
  • Είναι σχεδιασμένο για τη διαχείριση πολύ μεγάλου όγκου εγγράφων σε καθημερινή βάση (24/7)
  • Είναι πολύ εύκολο και εύχρηστο στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και χρήση, χωρίς να απαιτείται κάποια εκπαίδευση του χρήστη ή διαχειριστή.
  • Είναι συμβατό με σαρωτές και εταιρικά συστήματα διαχείρισης εγγράφων (πχ Πάπυρος Millennium III)

Μάθετε περισσότερα

Διαβάστε για τη σουίτα της ABBYY εδώ

Τεχνικά Φυλλάδια

Συλλογή Δεδομένων Εγγράφων (Data Capture)

Η λύση που προτίνουμε είναι το λογισμικό ABBYY FlexiCapture 11 Distributed, ένα έξυπνο, ακριβές και πλήρως παραμετροποιήσιμο λογισμικό συλλογής δεδομένων από έγγραφα.Υποστηρίζει την επεξεργασία χιλιάδων σελίδων την ημέρα, ενώ μέσω της ευελιξίας και της επεκτασιμότητας του ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις τόσο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των μεγάλων οργανισμών.

Η διαφορά του απο ένα απλό λογισμικό OCR είναι οτι μπορεί να διαβάζει και φόρμες και άλλα έγγραφα μη σταθερής διάταξης όπως παραστατικά, συμβόλαια, επιστολές κ.α. και να εξάγει απο αυτά δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατόπιν για περεταίρω χρήση απο τρίτα σύστηματα (ERP, DMS, CMS κ.α.).

Μπορεί να χειριστεί εικόνες από σαρωτές (πρωτόκολλα TWAIN, ISIS, WIA) αλλά και από οποιοδήποτε άλλα ηλεκτρονικά αρχεία, απ’ όπου κι αν αυτά προέρχονται  (διακομιστές FTP, συνημμένα e-mail κ.α.). Καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα τύπων αρχείων (tif, jpeg, png, pdf, pdf/a, xls, xml, βάσεις δεδομένων μέσω ODBC  κ.α.) ενώ προσφέρει και αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) σε εκατόν ογδόντα (180) γλώσσες.

Μάθετε περισσότερα

Διαβάστε για τη σουίτα της ABBYY εδώ

Τεχνικά Φυλλάδια