Μπορείτε να περιηγηθείτε στο μεγαλύτερο μέρος του ιστοχώρου της MODUS ΑΕ, χωρίς να μας δώσετε πληροφορίες για εσάς. Ωστόσο, μερικές φορές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε και αυτή η δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η MODUS ΑΕ θα συλλέξει τα δεδομένα αυτά καθώς και τη χρήση τους σε αυτές τις περιπτώσεις. Χρησιμοποιώντας τον ιστοχώρο modus.gr, συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται και ο οποίος περιγράφεται σε αυτή τη δήλωση.

Συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων

Θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ορισμένες πληροφορίες που αφορούν το άτομό σας (προσωπικά στοιχεία) ή που επιτρέπουν την επικοινωνία της MODUS ΑΕ μαζί σας. Οι πληροφορίες αυτές πιθανόν να απαιτούνται όταν θέλετε να κατεβάσετε δοκιμαστικό λογισμικό, να έχετε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη εγγράφων της MODUS ΑΕ. ή στην περίπτωση που ζητάτε τεχνική υποστήριξη. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από τον ιστοχώρο modus.gr περιορίζονται συχνά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη γλώσσα, τη χώρα ή την περιοχή, αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνουν και άλλες πληροφορίες, όταν απαιτούνται για την παροχή μιας υπηρεσίας που ζητήσατε.

Τα στοιχεία που θα δώσετε στον ιστοχώρο modus.gr δε μπορούν να τροποποιηθούν στη συνέχεια. Εάν όμως θελήσετε να συνδεθείτε σε κάποια υπηρεσία η οποία απαιτεί τα στοιχεία σας στο μέλλον, δε θα χρειαστεί να τα εισάγετε ξανά. Ο ιστοχώρος modus.gr θα σας αναγνωρίσει αυτόματα και θα σας συνδέσει στην αντίστοιχη υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό ο ιστοχώρος modus.gr εκχωρεί έναν προσωπικό αναγνωριστικό αριθμό και τον στέλνει στον υπολογιστή σας με τη μορφή ενός μικρού αρχείου κειμένου, που ονομάζεται cookie. Η χρήση αυτού του cookie σας επιτρέπει να επισκέπτεστε άλλες υπηρεσίες του modus.gr οι οποίες απαιτούν την εισαγωγή προσωπικών σας στοιχείων.

Χρήση των προσωπικών σας στοιχείων

Η MODUS ΑΕ χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για τους εξής σκοπούς:

  • Εύκολη χρήση της τοποθεσίας, χωρίς να χρειάζεται η εισαγωγή των προσωπικών σας στοιχείων περισσότερες από μία φορές.
  • Δημιουργία και παροχή περιεχομένου που να ταιριάζει περισσότερο σε εσάς.
  • Ειδοποίηση για αναβαθμίσεις προϊόντων, ειδικές προσφορές, ενημερωμένες πληροφορίες και άλλες νέες υπηρεσίες που παρέχει η MODUS ΑΕ

Η MODUS ΑΕ ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει άλλες εταιρείες για την παροχή περιορισμένων υπηρεσιών εκ μέρους της, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, της ταχυδρομικής αποστολής και της παράδοσης προϊόντων που έχουν αγοραστεί, των απαντήσεων σε ερωτήσεις πελατών σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες, της αποστολής ταχυδρομικής αλληλογραφίας και της επεξεργασίας εγγραφών που συλλέχθηκαν σε εκδηλώσεις. Αυτές οι εταιρείες θα λάβουν μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την παράδοση της υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Η MODUS ΑΕ θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς ειδοποίηση, μόνο στην περίπτωση που αυτό απαιτείται από το νόμο ή σε ένδειξη καλής πίστης ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για: (α) τη συμμόρφωση με τα διατάγματα του νόμου (β) την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της MODUS ΑΕ και του ιστοχώρου της και (γ) τη λήψη μέτρων σε επείγουσες περιστάσεις, για την προστασία της προσωπικής ασφαλείας των χρηστών της MODUS ΑΕ, του ιστοχώρου της ή του κοινού.

Έλεγχος των προσωπικών σας στοιχείων

Όταν κάνετε εγγραφή ή μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία για άλλον σκοπό, η MODUS ΑΕ δεν θα κάνει κοινή χρήση αυτών των στοιχείων με τρίτα μέρη χωρίς την έγκρισή σας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που έχουν ήδη αναφερθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η MODUS ΑΕ ενδέχεται κατά καιρούς να αποστέλλει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα σας πληροφορεί για θέματα τεχνικής εξυπηρέτησης σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που προσφέρει. Κατά την εγγραφή σας επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε έγγραφα μέσω συμβατικού ταχυδρομείου είτε ηλεκτρονική αλληλογραφία από τη MODUS Α.Ε.

Ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων

Η MODUS ΑΕ προστατεύει την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων και σέβεται τις επιλογές σας όσον αφορά τη χρήση τους. Προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.

Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν χρησιμοποιούνται ποτέ εκτός της εταιρείας χωρίς την έγκρισή σας, εκτός από τις περιπτώσεις που εξηγούνται παραπάνω. Εντός της εταιρείας, τα δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικό πρόσβασης.
Πρέπει να διαφυλάσσετε και εσείς προσωπικά την ασφάλεια και το απόρρητο των στοιχείων σας. Κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του modus.gr χωρίς να γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε. Για αυτόν το λόγο, μην γνωστοποιείτε αυτά τα στοιχεία σε άλλους χρήστες.

Χρήση των cookies

Όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται την τοποθεσία, τοποθετείται ένα cookie στον υπολογιστή του (εάν ο επισκέπτης αποδέχεται τα cookies) ή γίνεται ανάγνωση του cookie, εάν ο πελάτης έχει επισκεφτεί την τοποθεσία παλιότερα.

Εάν επιλέξετε το πρόγραμμα περιήγησης να μην αποδέχεται cookies από τον ιστοχώρο της MODUS ΑΕ στο Web, θα έχετε τη δυνατότητα προβολής του κειμένου στις οθόνες. Ωστόσο θα πρέπει κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία η οποία απαιτεί την πιστοποίησή σας, να εισάγετε το Όνομα χρήστη και των Κωδικό πρόσβασής σας.

Αλλαγές σε αυτήν τη δήλωση

Η MODUS ΑΕ θα ενημερώνει αυτήν τη δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου. Όταν γίνεται αυτό, θα τροποποιήσουμε επίσης την ημερομηνία «τελευταίας ενημέρωσης» που αναγράφεται στην αρχή της δήλωσης προστασίας ιδιωτικού απορρήτου. Για σημαντικές αλλαγές σε αυτήν τη δήλωση, η MODUS ΑΕ θα σας ενημερώσει τοποθετώντας μια ευδιάκριτη ειδοποίηση στον ιστοχώρο modus.gr.

Στοιχεία για επικοινωνία

Τα σχόλιά σας όσον αφορά αυτήν τη δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου είναι ευπρόσδεκτα. Επικοινωνήστε με τη MODUS ΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω συμβατικού ταχυδρομείου.