Εισερχόμενα έγγραφα (σελίδες ημερησίως)
Εξερχόμενα έγγραφα (σελίδες ημερησίως)
Ετήσια Εξοικονόμηση (€)