Ακούγεται σαν τίτλος από ταινία του Αγγελόπουλου, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, με λίγο περίεργο όνομα ίσως.

Ας εξηγηθούμε λοιπόν: πρόσφατα η IDC διεξήγαγε μια έρευνα με τίτλο “Addressing the Document Disconnect: Hidden Opportunity, Big Payoff”, με δείγμα πάνω από 1500 άτομα, υψηλά ιστάμενα στελέχη επιχειρήσεων από την Αμερική και την Ευρώπη ως την Αυστραλία και την Ιαπωνία. Αντικείμενό της ήταν η αποτελεσματικότητα των φορέων όσον αφορά διαδικασίες που βασίζονται σε διαχείριση εγγράφων.

Η έρευνα αυτή έδειξε ότι οργανισμοί όλων των μεγεθών και των κλάδων ανά τον κόσμο υποφέρουν από αυτό που ονομάζουν «η απομόνωση των εγγράφων (document disconnect)». Δηλαδή, το γεγονός ότι η επιχειρησιακή πληροφορία είναι διεσπαρμένη και απομονωμένη, σχεδόν ερμητικά κλεισμένη σε διαφορετικά συστήματα, τα οποία δε «μιλάνε» μεταξύ τους. Έτσι ως αποτέλεσμα έχουμε πολλαπλές χειροκίνητες διαδικασίες, καθυστερήσεις και λάθη τα οποία επιδρούν αρνητικά στην παραγωγικότητα και τα κέρδη των επιχειρήσεων και βέβαια στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Έστω όμως ότι λύνεται αυτό το πρόβλημα: ποιο θα ήταν το όφελος;  Τι θα κέρδιζε κανείς; Να τι απάντησαν οι ερωτηθέντες στη μελέτη:

  • 36% αύξηση εσόδων, καθώς οι πωλήσεις θα γίνονται πιο γρήγορα και τα νέα προϊόντα και λύσεις θα βγαίνουν πιο σύντομα στην αγορά

  • 30% μείωση κόστους, χάρη στην ελαχιστοποίηση λαθών και την αύξηση της παραγωγικότητας

  • 23% μείωση επιχειρησιακού κινδύνου, καθώς αυξάνεται η ασφάλεια των πληροφοριών και μειώνεται η πιθανότητα διαρροής, ένας κίνδυνος που πάνω από τους μισούς (55%) IT leaders είδαν να γίνεται πραγματικότητα τουλάχιστον μια φορά τον τελευταίο χρόνο, όπως δήλωσαν στην έρευνα.

  • 30% (τουλάχιστον) εξοικονόμηση χρόνου: 33% λένε οι υπεύθυνοι του Τμήματος Πωλήσεων, 31% το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και 33% το Τμήμα Προμηθειών.

Εντυπωσιακό; Η αλήθεια είναι ότι πολύ λίγες επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής θα μπορούσαν να έχουν ένα τέτοιο «συναρπαστικό» ROI. Δεν το λέμε εμείς, η IDC το λέει…

Εμείς αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι το παράδειγμα του Jumbo, όπου σε μια κατάσταση παρόμοια με αυτή του τίτλου πέτυχαν αξιοσημείωτα αποτελέσματα.

Καλή ανάγνωση!