Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης

Διαχειριστείτε αποτελεσματικά το αρχείο σας και μετατρέψτε την έντυπη πληροφορία σε ψηφιακή μορφή απολαμβάνοντας πολλαπλά οφέλη από τη μετάβαση σε paperless office. Οι λύσεις μας έχουν εφαρμογή και στο ενεργό αλλά και στο ιστορικό σας αρχείο, αξιοποιώντας το σωστά, ελευθερώνοντας για εσάς πολύτιμο χώρο και χρόνο και βέβαια διασφαλίζοντας τη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς στη σύγχρονη εποχή.

Θέλετε μια ανάλυση για την ψηφιοποίηση του αρχείου σας;

Ενδεικτικές κατηγορίες αρχείου προς ψηφιοποίηση

Ψηφιοποίηση Εγγράφων 


Ίσως ο σημαντικότερος ρόλος της ψηφιοποίησης είναι η συμβολή της στις καθημερινές εργασίες ενός φορέα. Βελτιστοποιεί τη λειτουργία του καθως απαλλάσσει από περιττούς όγκους χαρτιού και πλέον τα παραστατικά, οι συμβάσεις, τα αρχεία προσωπικού, τα νομικά έγγραφα κ.α. είναι εύκολα προσβάσιμα και διαχειρίσιμα. Διαθέτουμε την κατάλληλη εμπειρία και εξοπλισμό προκειμένου να εξασφαλίσουμε για εσάς το βέλτιστο αποτέλεσμα ψηφιοποίησης, είτε πρόκειται για έγγραφα μικρού μεγέθους, λυτές σελίδες ή ακόμα και για αρχιτεκτονικά σχέδια και χάρτες. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες εντύπων προς ψηφιοποίηση:

 • Επιστολές
 • Χειρόγραφα
 • Νομικά έγγραφα
 • Τραπεζικά Έγγραφα
 • Φαρμακευτικά έγγραφα
 • Αρχιτεκτονικά έγγραφα

Ψηφιοποίηση Βιβλίων


Οι τάσεις της σύγχρονης εποχής και τεχνολογίας οδηγούν σταδιακά πολλούς φορείς (βιβλιοθήκες, ιδρύματα, ΜΚΟ κ.α.) στην αναζήτηση λύσεων ψηφιακής διαχείρισης των βιβλίων και των συγγραμμάτων τους. Κίνητρο είναι όχι μόνο η προστασία τους απο τη φθορά του χρόνου αλλα και η διάδοση της πληροφορίας που αυτά φέρουν στο παρόν και το μέλλον.

Η Modus παρέχει τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση των βιβλίων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και πρακτικές ενω διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να ψηφιοποιήσει το πρωτότυπο υλικό γρήγορα, ποιοτικά και αποτελεσματικά. Χαρακτηριστικά, μπορούμε να καλύψουμε τις ακόλουθες κατηγορίες τεκμηρίων:

 • Βιβλία
 • Περιοδικά
 • Εφημερίδες
 • Διατριβές

Ψηφιοποίηση Έργων Τέχνης


Σκοπός μας είναι η διατήρηση της πολύτιμης πληροφορίας που περιέχουν οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα βιβλία, οι εφημερίδες, τα σχέδια, οι χάρτες, οι αφίσες, τα χειρόγραφα, τα κινηματογραφικά έργα. κ.α. Μέσω των ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψηφιοποίησης της εταιρείας μας δημιουργούνται ψηφιακά υποκατάστατα του ποικίλου αυτού υλικού, περισώζοντάς το από τη φθορά αλλά και τη λήθη. Ενδεικτικά παραδείγματα υλικού προς ψηφιοποίηση:

 • Παλιές Εφημερίδες
 • Φωτογραφίες
 • Μουσειακό Υλικό
 • Έργα Τέχνης
 • Ιστορικό Αρχείο
 • Χειρόγραφα

Ψηφιοποίηση Μικροφίλμ


Αν και αποτελούν τον κύριο όγκο του αρχείου ενός φορέα, δεν είναι μόνο τα βιβλία και το λοιπό έντυπο υλικό που χρειάζεται ψηφιοποίηση. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις περιπτώσεις αρχείου σε μορφή μικροφιλμ: η Εταιρεία μας καλύπτει και τις κατηγορίες αυτές, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιοποίησης. Ενδεικτικά παραθέτουμε τα παρακάτω είδη:

 • 16 mm
 • 35 mm
 • Fiche
 • Slides

Υπηρεσίες Σχεδιασμού & Υλοποίησης

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες