Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Απλοποίηση διαδικασιών

Η συσσωρευμένη εμπειρία της εταιρίας μας, εξασφαλίζει για εσάς ευέλικτες λύσεις αποδοτικής εφαρμογής του συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Γνώσης Πάπυρος, για να αυτοματοποιήσετε τις διαδικασίες σας και να δημιουργήσετε προστιθέμενη αξία στην εργασία σας, με τη μετάβαση σε ένα paperless περιβάλλον. Συγκεκριμένα, με οδηγό τη μεθοδολογία Lean Management (Λιτή Διαχείριση), παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με:

Εκτός από τις μεθοδολογίες που υλοποιεί και τις υπηρεσίες που προσφέρει ένα σύστημα ΕCM όπως ο Πάπυρος, το βασικό μετρήσιμο μέγεθος, η απόδειξη όλων των επιχειρημάτων είναι η Μελέτη Επιστροφής της Επένδυσης (Return Of Investment, ROI). Δείτε τώρα πόσο μπορείτε να εξοικονομήσετε με χρήση των συστημάτων μας (ROI Calculator) ή επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε τις δυνατότητες μείωσης κόστους για την επιχείρησή ή τον οργανισμό σας.

Υπηρεσίες Σχεδιασμού & Υλοποίησης

Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης