Υπηρεσίες Σχεδιασμού & Υλοποίησης

Ανάπτυξη λογισμικού

Δεν είναι μόνο η εμπειρία μας στο χώρο, είναι κυρίως η αφοσίωσή μας στην ανάπτυξη λύσεων που θα βοηθήσουν το φορέα να διαχειριστεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να διεκπεραιώσει ευκολότερα τις καθημερινές του εργασίες. Προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού και είμαστε συνεχώς δίπλα στους πελάτες μας για την πλήρη αξιοποίηση αυτού.

Εκπαίδευση

Με τη βοήθεια των έμπειρων στελεχών μας σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τη χρήση της πλατφόρμας Πάπυρος. Εξειδικευμένα στελέχη, ενήμερα για τις τεχνολογικές εξελίξεις, με βαθιά γνώση των προσφερόμενων κάθε φορά λύσεων, εγγυώνται τη μέγιστη αξιοποίηση, εκμετάλλευση και χρήση των εγκατεστημένων συστημάτων.

Τεχνική Υποστήριξη

Σε όλες τις λύσεις μας σας παρέχουμε τις αναγκαίες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων σας. Προσφέρουμε πολλαπλά επίπεδα υπηρεσιών υποστήριξης, με άμεση ανταπόκριση σε τυχόν προβλήματα των πελατών μας.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης