Γιατί χρειάζομαι τον Πάπυρο;

Διότι μέσω της πλατφόρμας αυτής θα απλοποιήσετε σημαντικά τις καθημερινές σας εργασίες:

Υπολογίστε την ετήσια εξοικονόμηση χάρη στον Πάπυρο

Με τη χρήση της πλατφόρμας Πάπυρος θα επιτύχετε σημαντική εξοικονόμηση απο τα έξοδα αντιγράφων και διανομής εγγράφων.

Το δε κέρδος σας θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, καθώς στην εφαρμογή αυτή δεν έχουν υπολογιστεί το κέρδος που θα έχετε απο τη μείωση του χρόνου (αναζήτησης, επαναδημιουργίας, διακίνησης εγγράφων) αλλά και απο τη δραστική μείωση των αποθηκευτικών σας χώρων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη Απόσβεσης Επένδυσης από έμπειρα στελέχη μας, ώστε να υπολογίσετε ακριβώς το όφελος που μπορείτε να έχετε με την εφαρμογή των λύσεών μας.

Papyros ECM

Πλατφόρμα Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών

Τώρα μπορείτε να εξαλείψετε πλήρως τη χρήση χαρτιού (paperless office) και τη φυσική μετακίνηση εγγράφων, εξοικονομώντας χώρο, χρόνο και χρήματα, χάρη στον Πάπυρο της Modus: διαχειριστείτε ολα τα αρχεία σας σε ψηφιακή μορφή, αρχειοθετήστε τα ηλεκτρονικά και διακινήστε τα, με ψηφιακές υπογραφές, τηρώντας όλους του απαραίτητους κανόνες ασφαλείας.

Η πλατφόρμα Πάπυρος καλύπτει πλήρως οποιαδήποτε ανάγκη οργάνωσης και διάθεσης αρχείων όλων των ειδών και συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη λειτουργία κάθε φορέα.