Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Λύσεις για το Τμήμα Διοίκησης

Σε ένα δυναμικό περιβάλλον αγοράς με γρήγορους ρυθμούς, η αποτελεσματική χάραξη στρατηγικής και o επιχειρηματικός σχεδιασμός είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και την ανάπτυξη κάθε οργανισμού. Καθώς η τεχνολογία επικοινωνιών προχωρά, τα διοικητικά συμβούλια αναμένεται να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους ταχύτερα και με μεγαλύτερη διαφάνεια.

Η Papyros ECM παρέχει ένα κεντρικό ψηφιακό περιβάλλον φιλικό προς τον χρήστη για πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες, διαχείριση επιτροπών, διεξαγωγή συνεδριάσεων, παρακολούθηση ενεργειών, τεκμηρίωση και εσωτερική/εξωτερική επικοινωνία.

Ποιά είναι τα οφέλη της χρήσης Papyros;

Μείωση κόστους: Εξαλείψτε όλα τα κόστη που σχετίζονται με το χειρισμό του χαρτιού και μειώστε τον χρόνο που δαπανάται για αναζήτηση, συμπλήρωση, αντιγραφή και άλλες, μη αυτόματες διαδικασίες διαχείρισης συνεδριάσεων που βασίζονται σε χαρτί.
Αποτελεσματικότητα: Αποφύγετε τις δαπανηρές καθυστερήσεις στην προετοιμασία συνεδριάσεων, την ψηφοφορία, τη διανομή των αποφάσεων και άλλες γραφειοκρατικές εργασίες, εφαρμόζοντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
Διαφάνεια: Αποκτήστε πλήρη έλεγχο της λειτουργίας τμημάτων όπως το marketing και οι πωλήσεις, διασφαλίστε πρότυπα ποιότητας με live KPIs και προωθήστε τη διαφάνεια στις πολιτικές της εταιρείας σας
Συμμόρφωση: Προστατέψτε τις εμπιστευτικές πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τεκμηριώστε ενέργειες με λεπτομερείς διαδρομές ελέγχου και διασφαλίστε τη συμμόρφωση με τα παγκόσμια πρότυπα του κλάδου και τους εξελισσόμενους κανονισμούς.
Διαλειτουργικότητα: Βελτιώστε το περιβάλλον εργασίας των στελεχών της διοίκησης παρέχοντας λύσεις 360 πλήρως ενσωματωμένες με την εργαλειοθήκη IT της εταιρείας σας και διασφαλίστε ότι οι πληροφορίες παραμένουν ακριβείς και ενημερωμένες.
Κινητικότητα & Εργασία από απόσταση: Προσφέρετε στο προσωπικό σας την ευελιξία χρήσης του Papyros από οποιαδήποτε συσκευή (laptop, smartphone, tablet) και αποκτήστε άμεση πρόσβαση σε έγγραφα και διαδικασίες, ακόμη και όταν βρίσκονται σε επαγγελματικό ταξίδι.
Demo | modus.gr
Demo | modus.gr

Demo on demand

Δείτε live πώς μπορείτε να μετασχηματίσετε την επιχείρησή σας με την πλατφόρμα Papyros ECM.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ DEMO

Χαρακτηριστικά Πλατφόρμας

Το Papyros ECM είναι μια δυναμική πλατφόρμα Enterprise Content Management η οποία μπορεί να έχει κεντρικό ρόλο στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Διοίκησής σας.

Ψηφιοποίηση & Αρχειοθέτηση

Εκμεταλλευτείτε τα εργαλεία ψηφιοποίησης της πλατφόρμας Papyros ECM, καταργήσετε την φυσική αρχειοθέτηση και μειώστε άμεσα τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης.

Αυτοματοποίηση Διαδικασιών

Επιταχύνετε τις εσωτερικές διαδικασίες με αυτοματοποιημένες ροές εργασίας, ηλεκτρονικές φόρμες και λίστες εργασίας (task lists) για κάθε χρήστη.

Ψηφιακές Υπογραφές eIDAS

Υπογράψτε τα έγγραφά σας σε λίγα δευτερόλεπτα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το tablet. Χρησιμοποιήστε Εγκεκριμένη (Qualified) Ψηφιακή Υπογραφή και καταργήστε πλήρως την χειροκίνητη έγχαρτη διαδικασία.

Διαλειτουργικότητα

Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείτε το προσωπικό σας με πολλές διαφορετικές εφαρμογές. Μπορείτε να παρέχετε πρόσβαση σε έγγραφα και διαδικασίες στο περιβάλλον που είναι εξοικειωμένος ο χρήστης, αξιοποιώντας την μεγάλη γκάμα διασυνδέσεων της πλατφόρμας.

Αναφορές

Σχεδιάστε λεπτομερείς αναφορές για την πρόοδο των εσωτερικών διαδικασιών, τους χρόνους ανταπόκρισης του κάθε τμήματος. Ανακαλύψτε τα σημεία συμφόρησης του οργανισμού και προχωρήστε σε διορθωτικές ενέργειες για συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας.

Ασφάλεια & Διαφάνεια

Διασφαλίστε τις ευαίσθητες πληροφορίες και έγγραφα με την εφαρμογή αυστηρών κανόνων πρόσβασης. Ενισχύστε την διαφάνεια και τον έλεγχο στις διαδικασίες της επιχείρησης, ορίζοντας κανόνες καταγραφής ενεργειών των χρηστών (audit trails).

Templates Εγγράφων

Αξιοποιήστε την αυτοματοποιημένη παραγωγή εγγράφων με την χρήση προτύπων του Papyros ECM και κερδίστε πολύτιμο χρόνο στην επικοινωνία με τους πελάτες και συνεργάτες σας.

Ειδοποιήσεις

Ορίστε αυτόματες αποστολές ενημερώσεων σε πελάτες και συνεργάτες, για την πρόοδο των αιτημάτων τους, καθώς και για την ανάγκη προσκόμισης δικαιολογητικών.

Διαχείριση Υποθέσεων

Οργανώστε έγγραφα και πληροφορίες τρίτων συστημάτων σε υποθέσεις ( Συμβάσεων, Πρόσληψης νέου προσωπικού κλπ.) για εύκολη παρακολούθηση της πορείας του κάθε ζητήματος .

Σχεδιαστικά Εργαλεία Low-Code/No-Code

Οι διαδικασίες της επιχείρησης, όσο πολύπλοκες και να είναι, σχεδιάζονται χωρίς την ανάγκη ανάπτυξης κώδικα με τα εργαλεία σχεδίασης λύσεων Papyros Form Designer, Papyros Workflow Designer.

Εκμεταλλευτείτε τα εργαλεία ψηφιοποίησης της πλατφόρμας Papyros ECM, καταργήσετε την φυσική αρχειοθέτηση και μειώστε άμεσα τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης.