Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Φαρμακευτικές εταιρείες

Οργανώστε το χάος των επιχειρησιακών εγγράφων σε ένα πλήρες ψηφιακό περιβάλλον διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασίας, μειώστε σημαντικά το κόστος συμμόρφωσης της επιχείρησης με διεθνείς κανονισμούς και επιταχύνετε τη διαπεραίωση διαδικασιών.

Χαρακτηριστικά Πλατφόρμας

Ψηφιοποίηση & Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση

Εκμεταλλευτείτε τα εργαλεία ψηφιοποίησης της πλατφόρμας Papyros ECM και καταργήσετε την φυσική αρχειοθέτηση επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Διαχείριση Υποθέσεων

Οργανώστε αλληλογραφία με πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές σε υποθέσεις (Φάρμακο, Εκστρατεία Προώθησης, Προμήθειες, Έξοδα, Εισαγωγές από το εξωτερικό, Παράπονα Πελατών, Προσωπικού) και αποκτήστε πλήρη εικόνα της πορείας του κάθε ζητήματος.

Τυποποίηση & Αυτοματοποίηση Διαδικασιών

Αυτοματοποιήστε επιχειρησιακές διαδικασίες αξιοποιώντας τα εργαλεία σχεδίασης ηλεκτρονικών φορμών και ροών εργασίας, επιταχύνετε σημαντικά την συνεργασία των τμημάτων της εταιρίας.

Ψηφιακές Υπογραφές EIDAS

Εφαρμόστε ψηφιακές υπογραφές σε επιχειρησιακά έγγραφα και διαδικασίες και διασφαλίστε την πλήρη συμμόρφωση του οργανισμού με πρότυπα τυποποίησης, κανονισμούς και νομοθεσίες. Χρησιμοποιήστε Εγκεκριμένη (Qualified) Ψηφιακή Υπογραφή και καταργήστε πλήρως την χειροκίνητη έγχαρτη διαδικασία.

Συλλογή Δεδομένων από Έγγραφα

Αξιοποιήστε τα εργαλεία συλλογής δεδομένων (Data Capture, OCR, OMR, Barcode και Form Recognition) και καταργήστε την χρονοβόρα εργασία της καταχώρησης στοιχείων από έγγραφα.

Διασύνδεση με τρίτα συστήματα

Αξιοποιώντας τη μεγάλη γκάμα εργαλείων διασύνδεσης του Papyros μπορείτε να παρέχετε πρόσβαση σε έγγραφα και διαδικασίες στο περιβάλλον που είναι εξοικειωμένος ο χρήστης.

Τυποποίηση & Πρότυπα Εγγράφων

Αυτοματοποιήστε την παραγωγή εγγράφων με την χρήση templates και κερδίστε πολύτιμο χρόνο στην επικοινωνία με τους πελάτες και συνεργάτες σας.

Αυτόματες Ενημερώσεις (Email Notifications)

Ορίστε αυτόματες αποστολές ενημερώσεων, ώστε να μην χάνονται σημαντικές προθεσμίες όπως (λήξη πιστοποιητικών, συμβάσεων καθυστερήσεις πληρωμών, κλπ.)

Ασφάλεια & Διαφάνεια

Προστατεύστε έγγραφα με ευαίσθητα δεδομένα πελατών και εφαρμόστε αυστηρούς κανόνες πρόσβασης και διακίνησης της πληροφορίας. Διασφαλίστε την σωστή τήρηση εσωτερικών διαδικασιών, με πλήρη καταγραφή ενεργειών (audit trails).

Εργαλεία Σχεδίασης

Οι διαδικασίες της επιχείρησης, όσο πολύπλοκες και να είναι, σχεδιάζονται χωρίς την ανάγκη ανάπτυξης κώδικα με τα low-code/no-code εργαλεία Papyros Form Designer και Workflow Designer.

Οφέλη

Απόδειξη Συμμόρφωσης με κανονισμούς και νομοθεσίες
Μείωση λειτουργικού κόστους από την κατάργηση της φυσικής αρχειοθέτησης
Επιτάχυνση διαδικασιών έρευνας και παραγωγής
Διασφάλιση ευαίσθητων πληροφοριών και Εγγράφων
Καλύτερη συνεργασία μεταξύ τμημάτων
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε αλλαγές κανονιστικού πλαισίου
Παροχή δυνατότητας απομακρυσμένης εργασίας
Εποπτεία και έλεγχος στην παραγωγικότητα, με τη βοήθεια τυποποιημένων αναφορών και στατιστικών

Ενδεικτικές Λύσεις Papyros

Διαχείριση Αλληλογραφίας

Αρχειοθετήστε και διακινήστε ψηφιακά την αλληλογραφία της επιχείρησης με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες κατευθείαν από το Inbox σας. Προωθήστε αιτήματα και επιστολές στο αρμόδιο προσωπικό και ορίστε συγκεκριμένες προθεσμίες απάντησης για άμεση βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης της εταιρίας.

Διαχείριση Φάκελου Φαρμάκου

Η διαδικασία εισαγωγής ενός νέου προϊόντος στην αγορά απαιτεί χρόνια προετοιμασίας και διαχείρισης γιγαντιαίου όγκου πληροφοριών και εγγράφων. Η πλατφόρμα Papyros ECM διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για διαχειριστείτε την τεκμηρίωση του κύκλο ζωής του Φαρμάκου, σε συνεργασία με τις back-office εφαρμογές της εταιρίας σας για άμεση αύξηση της παραγωγικότητας.

Διαχείριση Marketing Υλικού

Αυτοματοποιήστε την διαδικασία παραγωγής και έγκρισης νέου marketing υλικού, ώστε νέες μπροσούρες, ετικέτες, συσκευασίες, καμπάνιες και οι εκδόσεις τους να προωθούνται αυτόματα στα διαφορετικά τμήματα για προσθήκη σχολίων και τυποποιείστε την έγκρισή τους για συμμόρφωση με κανονισμούς διασφάλισης ποιότητας (Compliancy Management).

Διαχείριση Προμήθειών & Εισερχόμενων Παραστατικών

Επιταχύνετε τις προμήθειες της επιχείρησης από την αίτηση, την αναζήτηση προϊόντων μέχρι την παραλαβή και εξόφληση. Ψηφιοποιήστε RFPs, προσφορές, παραστατικά, παραλαβές και αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες ελέγχου και πληρωμής της επιχείρησης. Εφαρμόστε αυστηρές πολιτικές έγκρισης πληρωμών ανάλογα με τον τύπο της προμήθειας, το τμήμα, το ποσό κλπ. και προστατεύστε την επιχείρησή σας από κακόβουλες ενέργειες.

Διαχείριση Εκδιδόμενων Παραστατικών

Αρχειοθετήστε αυτόματα όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά κατευθείαν από τη λογιστική εφαρμογής σας και ελέγξτε τις διαδικασίες παράδοσης προϊόντων και είσπραξης μετρητών και επιταγών με τη χρήση εργαλείων barcode recognition and form recognition.

Διαχείριση Ταξιδιών & Εξοδολογίων

Αυτοματοποιήστε την οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών από την αίτηση του εργαζομένου μέχρι και την διαχείριση του Εξοδολογίου. Παρέχετε στα στελέχη την δυνατότητα υποβολής εξόδων απομακρυσμένα μέσα από το κινητό και το tablet και καταργήστε επαναλαμβανόμενές εργασίες χαμηλής προστιθέμενης αξίας στο λογιστήριο.

Διαχείριση Συμβάσεων

Αυτοματοποιήστε τον κύκλο διαχείρισης των συμβάσεων από τον σχεδιασμό, την σύνταξη, την έγκριση μέχρι και την ανανέωση τους με ανάθεση ξεκάθαρων αρμοδιοτήτων στα διαφορετικά τμήματα της εταιρίας. Οργανώστε την τήρηση των αρχείων των συμβάσεων, του υποστηρικτικού υλικού και της σχετικής αλληλογραφίας σε ένα κεντρικό σημείο με διαβαθμισμένη πρόσβαση ανά τμήμα και χρήστη.

Διαχείριση Παραπόνων & Άλλων Αιτημάτων

Αυτοματοποιήστε διαδικασίες σχετικά με τη Φαρμακοεπαγρύπνηση, την αναφορά παραπόνων για προϊόντα της εταιρείας, παράπονα πελατών, επιστροφές και εφαρμόστε πελατοκεντρικές πολιτικές διαφάνειας με γρήγορους χρόνους εξυπηρέτησης.

Αρχεία Ανθρώπινου Δυναμικού

Προστατεύστε τα αρχεία του προσωπικού σας, και αυτοματοποιήστε όλον τον κύκλο ζωής του εργαζομένου. Διαχειριστείτε κεντρικά τα αιτήματα του προσωπικού για άδειες, ανανεώσεις/ τροποποιήσεις σύμβασης, προσλήψεις, ταξίδια κλπ. σε πλήρη σύνδεση με το εκάστοτε HR σύστημα της εταιρίας.

Ψηφιακές Υπηρεσίες σε τρίτους

Προσφέρετε περιορισμένη πρόσβαση σε έγγραφα και διαδικασίες σε χρήστες εκτός της επιχείρησης (πελάτες, συνεργάτες) και βελτιώστε την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών σας.

Αρχειοθετήστε και διακινήστε ψηφιακά την αλληλογραφία της επιχείρησης με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες κατευθείαν από το Inbox σας. Προωθήστε αιτήματα και επιστολές στο αρμόδιο προσωπικό και ορίστε συγκεκριμένες προθεσμίες απάντησης για άμεση βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης της εταιρίας.

Demo | modus.gr
Demo | modus.gr

Demo on demand

Δείτε live πώς μπορείτε να μετασχηματίσετε την επιχείρησή σας με την πλατφόρμα Papyros ECM.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ DEMO