Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Αύξηση παραγωγικότητας

Η αποτελεσματικότητα κάθε επιχείρησης συνδέεται με την ικανότητα αυτής να προσαρμόζεται και να βελτιστοποιείται σε κάθε τομέα: τους ανθρώπους, τις διαδικασίες, τα κέρδη, τη σχέση με τις αγορές και την τεχνολογία.

Η πλατφόρμα Papyros ECM σας προσφέρει τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας στις εσωτερικές σας λειτουργίες, την ελαχιστοποίηση του χρόνου που αφιερώνετε σε δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας και την αύξηση της παραγωγικότητας, διατηρώντας παράλληλα την κερδοφορία.

Πως να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας με την πλατφόρμα Papyros;

Καταργήστε το χαρτί

Η πλατφόρμα Papyros ECM βοηθά τις επιχειρήσεις να ψηφιοποιήσουν τις εσωτερικές τους λειτουργίες εξαλείφοντας το χαρτί και τη φυσική αποθήκευση καθώς και κόστη που σχετίζονται με την αντιγραφή, την εκτύπωση και την κυκλοφορία εγγράφων μέσω διαφορετικών τμημάτων και υποκαταστημάτων αλλά κι εκτός της εταιρείας, σε συνεργάτες και πελάτες.

Εξοικονομήστε χρόνο

Σύμφωνα με την AIIM, το 50% του χρόνου του υπαλλήλου γραφείου αφιερώνεται στην εύρεση εγγράφων. Το Papyros ECM ελαχιστοποιεί τον χρόνο που αφιερώνετε στην αναζήτηση πληροφοριών σε διαφορετικές τοποθεσίες συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες, καθιστώντας τις προσβάσιμες μέσω γρήγορης, εύκολης στη χρήση και εξελιγμένης λειτουργικότητας αναζήτησης.

Αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών με χρήση των low-code / no-code εργαλείων Papyros ECM επιτρέπει την ευελιξία της συνεχούς αξιολόγησης, μέτρησης και βελτίωσης των εσωτερικών διαδικασιών. Αυτοματοποιήστε διαδικασίες χωρίς προστιθέμενη αξία και επιτρέψτε στο προσωπικό σας να επικεντρωθεί σε πιο ικανοποιητική και παραγωγική εργασία.

Μετρήστε και αξιολογήστε

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της ψηφιοποίησης εσωτερικών λειτουργιών με το Papyros ECM είναι η δυνατότητα δημιουργίας σαφών λειτουργικών μετρήσεων (KPI) για συνεχή αξιολόγηση της απόδοσης, εντοπισμός λειτουργικών σημείων συμφόρησης, καθορισμό στόχων και προσαρμογή για βελτιωμένη απόδοση.

Συνεργαστείτε αποδοτικά

Καθώς οι οργανισμοί αναπτύσσονται, η διατμηματική συνεργασία γίνεται αργή και αναποτελεσματική. Η μεταφορά πληροφοριών μέσω διαφορετικών συστημάτων και ομάδων εργασίας για επεξεργασία, είναι συχνά η αιτία καθυστερήσεων και σφαλμάτων. Το Papyros ECM έχει σχεδιαστεί για να συλλέγει το περιεχόμενο στην πηγή του, να συγκεντρώνει και να διανέμει άμεσα τις κατάλληλες πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη, να συνδέει τμήματα και να προωθεί την αποτελεσματική συνεργασία.

Προωθήστε την κινητικότητα

Όταν οι πωλητές σας λείπουν πολλές ώρες σε πελάτες ή τα στελέχη σας κάνουν συχνά επαγγελματικά ταξίδια και τα γραφεία σας είναι σε διαφορετικά σημεία, ο συντονισμός είναι δύσκολος, όπως και η πρόσβαση όλων αυτών των διαφορετικών ρόλων στα ίδια επιχειρησιακά έγγραφα και διαδικασίες. Τα πολλαπλά clients του Papyros (Web, Desktop, Mobile) σας παρέχουν τη δυνατότητα να εργαστείτε παραγωγικά όπου κι αν βρίσκεστε.

Οφέλη

Μείωση λειτουργικού κόστους από την κατάργηση της φυσικής αρχειοθέτησης
Ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης, υπογραφής κ.α.
Συμμόρφωση με κανονισμούς και διαδικασίες (π.χ. ISO, GDPR)
Απλοποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των ροών εργασίας
Αυξημένη ασφάλεια, παρέχοντας πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες
Εποπτεία και έλεγχος σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας υπογραφής συμβολαίων, εγγράφων κ.α.
Ταχύτερη λήψη αποφάσεων (360ο view), με τη βοήθεια τυποποιημένων αναφορών και στατιστικών
Βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών, αύξηση παραγωγικότητας υπαλλήλων

Χαρακτηριστικά Πλατφόρμας

Το Papyros ECM είναι μια δυναμική πλατφόρμα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Περιεχομένου και Αυτοματοποίησης Ροών Εργασίας που μπορεί να συμβάλει καίρια στην αποτελεσματικοτητα της επιχείρησής σας.

Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση

Εκμεταλλευτείτε τα εργαλεία ψηφιοποίησης της πλατφόρμας Papyros ECM για να καταργήσετε την φυσική αρχειοθέτηση και να εξαφανίστε άμεσα τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης.

Αυτοματοποίηση Διαδικασιών

Επιταχύνετε τις εσωτερικές διαδικασίες με αυτοματοποιημένες ροές εργασίας, ηλεκτρονικές φόρμες και λίστες εργασίας για κάθε χρήστη (task lists).

Ψηφιακές Υπογραφές EIDAS

Υπογράψτε ψηφιακά συμβάσεις και άλλα έγγραφα με πελάτες και συνεργάτες σε λίγα δευτερόλεπτα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το tablet. Χρησιμοποιήστε Εγκεκριμένη (Qualified) Ψηφιακή Υπογραφή και καταργήστε πλήρως την χειροκίνητη έγχαρτη διαδικασία.

Διασύνδεση με τρίτα συστήματα

Μπορείτε να παρέχετε πρόσβαση σε έγγραφα και διαδικασίες στο περιβάλλον που είναι εξοικειωμένος ο χρήστης, αξιοποιώντας την μεγάλη γκάμα διασυνδέσεων της πλατφόρμας.

Παραγωγή Αναφορών

Σχεδιάστε λεπτομερείς αναφορές για την πρόοδο των εσωτερικών διαδικασιών, τους χρόνους ανταπόκρισης του κάθε τμήματος. Ανακαλύψτε τα σημεία συμφόρησης της τράπεζας και αυξήστε την παραγωγικότητα.

Ασφάλεια

Διασφαλίστε τις ευαίσθητες πληροφορίες και έγγραφα με την εφαρμογή αυστηρών κανόνων πρόσβασης. Ενισχύστε την διαφάνεια και τον έλεγχο στις διαδικασίες της επιχείρησης, ορίζοντας κανόνες καταγραφής ενεργειών των χρηστών (audit trails).

Τυποποίηση & Πρότυπα Εγγράφων

Αξιοποιήστε την αυτοματοποιημένη παραγωγή εγγράφων με την χρήση προτύπων του Papyros ECM.

Αυτόματες Ενημερώσεις (Email Notifications)

Ορίστε αυτόματες ενημερώσεις στους πελάτες και τους συνεργάτες σας, για την πρόοδο των αιτημάτων τους, καθώς και για την ανάγκη προσκόμισης δικαιολογητικών.

Διαχείριση Υποθέσεων

Οργανώστε τα έγγραφά σας σε δυναμικούς φακέλους, κρατώντας συγκεντρωμένη όλη την πληροφορία για κάθε υπόθεση των υποθέσεών σας.

Εργαλεία Σχεδίασης Low- Code / No – code

Οι διαδικασίες της Τράπεζας, όσο πολύπλοκες και να είναι, σχεδιάζονται και υποστηρίζονται ψηφιακά με τα εργαλεία σχεδίασης Papyros Form Designer, Papyros Workflow Designer.

Εκμεταλλευτείτε τα εργαλεία ψηφιοποίησης της πλατφόρμας Papyros ECM για να καταργήσετε την φυσική αρχειοθέτηση και να εξαφανίστε άμεσα τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης.

Demo | modus.gr
Demo | modus.gr

Demo on demand

Δείτε live πώς μπορείτε να μετασχηματίσετε την επιχείρησή σας με την πλατφόρμα Papyros ECM.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ DEMO