Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Επιχειρηματική Συνέχεια

Από τις πανδημίες στις φυσικές καταστροφές, τις κυβερνοεπιθέσεις, τις διακοπές δικτύου και τις αστοχίες υλικού, υπάρχουν πολλοί μη αναστρέψιμοι εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να διακόψουν την κανονική λειτουργία των επιχειρήσεων και να θέσουν σε κίνδυνο την επιχειρηματική συνέχεια. Για να αντέξουν και να ευδοκιμήσουν στις καταστάσεις αυτές, οι επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να σχεδιάσουν την αξιοπιστία και την ταχεία ανάκαμψη για να εξασφαλίσουν την παραγωγικότητα και τη δημιουργία εσόδων.

Το Papyros ECM αποτελεί ουσιαστικό μέρος του σχεδίου επιχειρηματικής συνέχειας της εταιρείας σας, διασφαλίζοντας ότι το οργανωτικό περιεχόμενο διατηρείται σωστά και είναι πάντα προσβάσιμο.

Πως να επιτύχετε Επιχειρηματική Συνέχεια με την πλατφόρμα Papyros;

Απρόσκοπτη πρόσβαση σε έγγραφα

Επιτρέψτε στο προσωπικό σας να έχει πρόσβαση σε συμβάσεις, τιμολόγια και άλλα κρίσιμα έγγραφα από απόσταση, διατηρώντας παράλληλα αρχεία καταγραφής πρόσβασης, αυστηρούς κανόνες ελέγχου ταυτότητας και άλλα πρότυπα και διαδικασίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση.

Απομακρυσμένη συνεργασία

Ψηφιοποιήστε τις εσωτερικές διαδικασίες με τα ενσωματωμένα εργαλεία σχεδίασης workflows του Papyros ECM και διατηρείστε τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες online 24/7, ενώ η εταιρεία σας ανακάμπτει από μια καταστροφή.

Μέτρηση παραγωγικότητας

Χάρη στα στατιστικά και τις αναφορές που παράγει ο Papyros μπορείτε να μετρήσετε τυχόν πτώση της παραγωγικότητας μετά από ένα περιστατικό καταστροφής, να προβλέψετε έγκαιρα απώλεια εσόδων και να σχεδιάσετε στρατηγική για ταχύτερη ανάκαμψη.

Διαχείριση αρχείων

Αυτοματοποιήστε τη διαδικασία εισαγωγής και αποθήκευσης αρχείων από τρίτες εφαρμογές όπως ERP, CRM κ.α. και διατηρήστε την επιχειρηματική συνέχεια σε περίπτωση αστοχίας λογισμικού ή υλικού.

Ευελιξία

Η πλατφόρμα Papyros ECM προσφέρεται σε on-premises, cloud, και hybrid εγκατάσταση, επιτρέποντας στην επιχείρησή σας να προγραμματίσει πολλαπλά σενάρια αποτυχίας υλικού και διακοπής δικτύου.

Πολιτικές αποκατάστασης

Σχεδιάστε, τεκμηριώστε και αυτοματοποιήστε τις πολιτικές σας για αποκατάσταση από καταστροφές με το Papyros ECM. Σε περίπτωση καταστροφής, θέστε αυτόματα σε λειτουργία σχέδια ανάκαμψης και διανείμετε κρίσιμες πληροφορίες και σχετικές εργασίες στο κατάλληλο προσωπικό και τη διοίκηση.

Αντίγραφα ασφαλείας

Η πλατφόρμα Papyros ECM προσφέρει γρήγορη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και συγχρονισμού για σημαντική μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας, εξαλείφοντας τον κίνδυνο απώλειας εγγράφων σε περίπτωση καταστροφής.

Κινητικότητα

Προσφέρετε την ευελιξία της κινητικότητας και απομακρυσμένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε έγγραφα και ροές εργασιών από οπουδήποτε, με οποιαδήποτε συσκευή, ανά πάσα στιγμή.

Οφέλη

Μείωση λειτουργικού κόστους από την κατάργηση της φυσικής αρχειοθέτησης
Ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης, υπογραφής κ.α.
Συμμόρφωση με κανονισμούς και διαδικασίες (π.χ. ISO, GDPR)
Απλοποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των ροών εργασίας
Αυξημένη ασφάλεια, παρέχοντας πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες
Εποπτεία και έλεγχος σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας υπογραφής συμβολαίων, εγγράφων κ.α.
Ταχύτερη λήψη αποφάσεων (360ο view), με τη βοήθεια τυποποιημένων αναφορών και στατιστικών
Βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών, αύξηση παραγωγικότητας υπαλλήλων

Χαρακτηριστικά Πλατφόρμας

Το Papyros ECM είναι μια δυναμική πλατφόρμα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Περιεχομένου και Αυτοματοποίησης Ροών Εργασίας που μπορεί να συμβάλει καίρια στην ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας σας.

Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση

Εκμεταλλευτείτε τα εργαλεία ψηφιοποίησης της πλατφόρμας Papyros ECM για να καταργήσετε την φυσική αρχειοθέτηση και να εξαφανίστε άμεσα τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης.

Αυτοματοποίηση Διαδικασιών

Επιταχύνετε τις εσωτερικές διαδικασίες με αυτοματοποιημένες ροές εργασίας, ηλεκτρονικές φόρμες και λίστες εργασίας για κάθε χρήστη (task lists).

Ψηφιακές Υπογραφές EIDAS

Υπογράψτε ψηφιακά συμβάσεις και άλλα έγγραφα με πελάτες και συνεργάτες σε λίγα δευτερόλεπτα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το tablet. Χρησιμοποιήστε Εγκεκριμένη (Qualified) Ψηφιακή Υπογραφή και καταργήστε πλήρως την χειροκίνητη έγχαρτη διαδικασία.

Διασύνδεση με τρίτα συστήματα

Μπορείτε να παρέχετε πρόσβαση σε έγγραφα και διαδικασίες στο περιβάλλον που είναι εξοικειωμένος ο χρήστης, αξιοποιώντας την μεγάλη γκάμα διασυνδέσεων της πλατφόρμας.

Παραγωγή Αναφορών

Σχεδιάστε λεπτομερείς αναφορές για την πρόοδο των εσωτερικών διαδικασιών, τους χρόνους ανταπόκρισης του κάθε τμήματος. Ανακαλύψτε τα σημεία συμφόρησης της τράπεζας και αυξήστε την παραγωγικότητα.

Ασφάλεια

Διασφαλίστε τις ευαίσθητες πληροφορίες και έγγραφα με την εφαρμογή αυστηρών κανόνων πρόσβασης. Ενισχύστε την διαφάνεια και τον έλεγχο στις διαδικασίες της επιχείρησης, ορίζοντας κανόνες καταγραφής ενεργειών των χρηστών (audit trails).

Τυποποίηση & Πρότυπα Εγγράφων

Αξιοποιήστε την αυτοματοποιημένη παραγωγή εγγράφων με την χρήση προτύπων του Papyros ECM.

Αυτόματες Ενημερώσεις (Email Notifications)

Ορίστε αυτόματες ενημερώσεις στους πελάτες και τους συνεργάτες σας, για την πρόοδο των αιτημάτων τους, καθώς και για την ανάγκη προσκόμισης δικαιολογητικών.

Διαχείριση Υποθέσεων

Οργανώστε τα έγγραφά σας σε δυναμικούς φακέλους, κρατώντας συγκεντρωμένη όλη την πληροφορία για κάθε υπόθεση των υποθέσεών σας.

Εργαλεία Σχεδίασης Low- Code / No – code

Οι διαδικασίες της Τράπεζας, όσο πολύπλοκες και να είναι, σχεδιάζονται και υποστηρίζονται ψηφιακά με τα εργαλεία σχεδίασης Papyros Form Designer, Papyros Workflow Designer.

Εκμεταλλευτείτε τα εργαλεία ψηφιοποίησης της πλατφόρμας Papyros ECM για να καταργήσετε την φυσική αρχειοθέτηση και να εξαφανίστε άμεσα τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης.

Demo | modus.gr
Demo | modus.gr

Demo on demand

Δείτε live πώς μπορείτε να μετασχηματίσετε την επιχείρησή σας με την πλατφόρμα Papyros ECM.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ DEMO