Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Διαχείριση Επιχειρησιακών Ροών Εργασίας

Οι διαδικασίες είναι η καρδιά κάθε επιχείρησης. Από την εξυπηρέτηση πελατών, την παραγωγή, την έγκριση δαπανών, μέχρι και την πρόσληψη προσωπικού, η σωστή οργάνωση και εκτέλεση της ροής εργασιών των διάφορων τμημάτων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποδοτικότητα του κάθε οργανισμού.  

Η λύση Αυτοματοποίησης Ροών Εργασίας της πλατφόρμας Papyros ECM συγκεντρώνει τα απαραίτητα εργαλεία για γρήγορο σχεδιασμό αλλά και παρακολούθηση των διαδικασιών σε αληθινό χρόνο.  

Χαρακτηριστικά Λύσης

Αυτοματοποιήστε τις εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησής σας, αποκτήστε πλήρη εικόνα στην πορεία των καθημερινών εργασιών και μειώστε σημαντικά τα λειτουργικά κόστη και τον χρόνο διεκπεραίωσης ζητημάτων, αξιοποιώντας τις λύσεις Workflow & Business Process Management της πλατφόρμας Papyros ECM.

Γραφικά Εργαλία Σχεδίασης

Αξιοποιώντας τα γραφικά εργαλεία σχεδίασης ροών εργασίας BPMN 2.0, μπορείτε, χωρίς την ανάγκη ανάπτυξης κώδικα, να αποτυπώσετε και να αυτοματοποιήσετε τις εσωτερικές διαδικασίες κάθε τμήματος της επιχείρησης, όσο σύνθετες και να είναι. Ορίστε εκτενείς κανόνες ελέγχου, ρόλους και καθήκοντα σε κάθε στάδιο της ροής.

Ηλεκτρονικές Φόρμες

Αντικαταστήστε τις έντυπες φόρμες με νέες ηλεκτρονικές, ειδικά σχεδιασμένες, ώστε να περιέχουν τα απαραίτητα πεδία για την διαπεραίωση κάθε εργασίας, και προχωρήστε σε σημαντική μείωση του χαρτιού στην επιχείρηση. Με τη χρήση ηλεκτρονικών φορμών η σύλληψη της πληροφορίας γίνεται άμεσα, εύκολα ελαχιστοποιώντας το ρίσκο ανθρώπινου λάθους στις εσωτερικές διαδικασίες.

Λίστες Καθηκόντων

Οι πιστοποιημένοι χρήστες της πλατφόρμας Papyros ECM αποκτούν πρόσβαση στις καθημερινές εργασίες τους στην μορφή εισερχόμενων και εξερχόμενων ζητημάτων προς διεκπεραίωση με σημαντικές πληροφορίες για το τύπο της εργασίας, την προτεραιότητα και την προθεσμία στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν.

Ψηφιακές Υπογραφές

Διασφαλίστε την εγκυρότητα των πληροφοριών καθώς και την κανονιστική συμμόρφωση της επιχείρησης με την αξιοποίηση των ψηφιακών υπογραφών κατά την έγκριση διαδικασιών και εγγράφων.

Ρόλοι Χρηστών και Οργανόγραμμα

Μέσα από το εκτενές περιβάλλον διαχείρισης της πλατφόρμας Papyros ECM, μπορείτε να αποτυπώσετε πλήρως το Οργανόγραμμα της επιχείρησης ανάλογα με τους επιμέρους ρόλους, ιεραρχίες και κανόνες πρόσβασης σε διαδικασίες και πληροφορίες

Εκτενείς Αναφορές & Δείκτες Απόδοσης (KPIs)

Παρακολουθήστε σε αληθινό χρόνο την παραγωγικότητα του προσωπικού και τα αποτελέσματα του σχεδιασμού της διοίκησης, σε όλα τα στάδια των διαδικασιών σας ορίζοντας εκτενείς αναφορές και μετρήσιμους δείκτες απόδοσης (Reports & KPIs). Ανακαλύψτε τα σημεία συμφόρησης (bottlenecks) και προβείτε σε διορθωτικές παρεμβάσεις.

Καταγραφή Ενεργειών (Audit Logs)

Κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται εντός της πλατφόρμας αποθηκεύεται εντός του ιστορικού της κάθε διαδικασίας προσφέροντας πλήρη εικόνα στο προσωπικό για την πορεία του κάθε ζητήματος.

Ημερολόγιο & Αυτόματες Ενημερώσεις

Ορίστε δυναμικές προθεσμίες στα επιμέρους βήματα των διαδικασιών, οι οποίες αποτυπώνονται στο προσωπικό ημερολόγιο του κάθε χρήστη / ρόλου. Ακόμα ενημερώστε καθημερινά το προσωπικό για τυχόν καθυστερήσεις με αυτοματοποιημένα email και ειδοποιήσεις εντός της εφαρμογής.

Αυτόματη Παραγωγή Εγγράφων Τεκμηρίωσης

Τεκμηριώστε το ιστορικό της κάθε διαδικασίας σε αληθινό χρόνο αξιοποιώντας την αυτόματη δημιουργία έγγραφων από πρότυπα Word. Μειώστε σημαντικά τον χρόνο τεκμηρίωσης των εσωτερικών σας διαδικασιών και διευκολύνετε τον απαραίτητο έλεγχο από εξωτερικούς φορείς (auditing).

Εργαλεία Διασύνδεσης με Τρίτα Συστήματα

Διασυνδέοντας το σύστημα Papyros ECM με την υπάρχουσα υποδομή της επιχείρησής σας, το προσωπικό σας δεν θα χρειαστεί να κάνει διπλές καταχωρίσεις, ή να συγκεντρώνει πληροφορίες από διάσπαρτα σημεία για να διεκπεραιώσει τις καθημερινές του εργασίες. Αντιθέτως μπορείτε να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα του Papyros από το περιβάλλον στο οποίο είναι εξοικειωμένοι μέσω των εργαλείων διασύνδεσης της πλατφόρμας Papyros ECM με τις back-office εφαρμογές της επιχείρησης

Εναλλακτικά Περιβάλλοντα Χρήσης

Στην πλατφόρμα Papyros ECM μπορείτε να διεκπεραιώσετε τις καθημερινές σας υποχρεώσεις όπου και αν βρίσκεστε, τοπικά μέσω της εφαρμογής Papyros Windows Client, απομακρυσμένα (Papyros Web Client) ή και κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού μέσω της εφαρμογής για Papyros Mobile για συσκευές Android και IOS.

Αξιοποιώντας τα γραφικά εργαλεία σχεδίασης ροών εργασίας BPMN 2.0, μπορείτε, χωρίς την ανάγκη ανάπτυξης κώδικα, να αποτυπώσετε και να αυτοματοποιήσετε τις εσωτερικές διαδικασίες κάθε τμήματος της επιχείρησης, όσο σύνθετες και να είναι. Ορίστε εκτενείς κανόνες ελέγχου, ρόλους και καθήκοντα σε κάθε στάδιο της ροής.

Οφέλη

Σημαντική Μείωση Λειτουργικού Κόστους (> 20%)
Επιτάχυνση Εξυπηρέτησης Πελατών και Αύξηση Παραγωγικότητας
Διαφάνεια, και έλεγχο στην σωστή εκτέλεση διαδικασιών
Μείωση Ανθρώπινων Λαθών
Πλήρη εικόνα σε αληθινό χρόνο για την εξέλιξη ζητημάτων και για τα προβλήματα που προκύπτουν
Διασφάλιση συμμόρφωσης με νομοθεσίες και κανονισμούς και ελαχιστοποίηση του νομικού ρίσκου
Βελτίωση Περιβάλλοντος Εργασίας για το προσωπικό
Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος από την κατάργηση φυσικής κυκλοφορίας εγγράφων
Demo | modus.gr
Demo | modus.gr

Demo on demand

Δείτε live πώς μπορείτε να μετασχηματίσετε την επιχείρησή σας με την πλατφόρμα Papyros ECM.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ DEMO