Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Εκπαιδευτικός Κλάδος

Οδηγήστε το εκπαιδευτικό σας ίδρυμα στην ψηφιακή εποχή και διαχειριστείτε όλα τα αρχεία σας paperless, γρήγορα και με ασφάλεια. Καταργήστε το φυσικό αρχείο και προσφέρετε στους φοιτητές, στους καθηγητές αλλά και στα διοικητικά σας στελέχη ασφαλείς ψηφιακές υπηρεσίες, μέσα από ένα κεντρικό σύστημα.

Η Πλατφόρμα Papyros της Modus, ένα πλήρες Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Περιεχομένου (Enterprise Content Management, ECM) μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργία του Ιδρύματος όχι μόνο στη Διαχείριση Αλληλογραφίας αλλά και σε όσον αφορά τις Συνεδριάσεις, τις Συμβάσεις, τους Φακέλους Προσωπικού, το Λογιστήριο και πολλούς άλλους τομείς.

Χαρακτηριστικά Πλατφόρμας

Ψηφιοποίηση & Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση

Εκμεταλλευτείτε τα εργαλεία ψηφιοποίησης της πλατφόρμας Papyros ECM και καταργήσετε την φυσική αρχειοθέτηση επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Διαχείριση Υποθέσεων

Οργανώστε έγγραφα και πληροφορίες τρίτων συστημάτων σε φακέλους Φοιτητών, Συμβολαίων, Προμηθειών, Πρόσληψης νέου προσωπικού κλπ. για εύκολη παρακολούθησης της πορεία του κάθε ζητήματος καθώς και την πληρότητα των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Τυποποίηση & Αυτοματοποίηση Διαδικασιών

Αυτοματοποιήστε επιχειρησιακές διαδικασίες αξιοποιώντας τα εργαλεία σχεδίασης ηλεκτρονικών φορμών και ροών εργασίας, επιταχύνετε σημαντικά την συνεργασία των τμημάτων της εταιρίας.

Ψηφιακές Υπογραφές EIDAS

Εφαρμόστε ψηφιακές υπογραφές σε επιχειρησιακά έγγραφα και διαδικασίες και διασφαλίστε την πλήρη συμμόρφωση του οργανισμού με πρότυπα τυποποίησης, κανονισμούς και νομοθεσίες. Χρησιμοποιήστε Εγκεκριμένη (Qualified) Ψηφιακή Υπογραφή και καταργήστε πλήρως την χειροκίνητη έγχαρτη διαδικασία.

Παραγωγή Αναφορών

Σχεδιάστε λεπτομερείς αναφορές για την πρόοδο των εσωτερικών διαδικασιών, τους χρόνους ανταπόκρισης του κάθε τμήματος. Ανακαλύψτε τα σημεία συμφόρησης του οργανισμού και προχωρήστε σε διορθωτικές ενέργειες για την συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας.

Διασύνδεση με τρίτα συστήματα

Αξιοποιώντας τη μεγάλη γκάμα εργαλείων διασύνδεσης του Papyros μπορείτε να παρέχετε πρόσβαση σε έγγραφα και διαδικασίες στο περιβάλλον που είναι εξοικειωμένος ο χρήστης.

Τυποποίηση & Πρότυπα Εγγράφων

Αυτοματοποιήστε την παραγωγή εγγράφων με την χρήση templates και κερδίστε πολύτιμο χρόνο στην επικοινωνία με τους πελάτες και συνεργάτες σας.

Αυτόματες Ενημερώσεις (Email Notifications)

Ορίστε αυτόματες ενημερώσεις στο δικοικητικό προσωπικό, τα μέλη ΔΕΠ, τη γραμματεία αλλά και τους συνεργάτες σας, για την πρόοδο των αιτημάτων τους.

Ασφάλεια & Διαφάνεια

Προστατεύστε έγγραφα με ευαίσθητα δεδομένα πελατών και εφαρμόστε αυστηρούς κανόνες πρόσβασης και διακίνησης της πληροφορίας. Διασφαλίστε την σωστή τήρηση εσωτερικών διαδικασιών, με πλήρη καταγραφή ενεργειών (audit trails).

Εργαλεία Σχεδίασης

Οι διαδικασίες της επιχείρησης, όσο πολύπλοκες και να είναι, σχεδιάζονται χωρίς την ανάγκη ανάπτυξης κώδικα με τα low-code/no-code εργαλεία Papyros Form Designer και Workflow Designer.

Papyros Mobile App

λα τα έγγραφα και οι διαδικασίες σας είναι κυριολεκτικά στο χέρι σας. Με την εφαρμογή Papyros για smartphones και tablets μπορείτε να προβάλετε, να αναζητήσετε αλλά ακόμα και να υπογράψετε τα έγγραφά σας, οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε.

Οφέλη

Μείωση λειτουργικού κόστους από την κατάργηση της φυσικής αρχειοθέτησης
Ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης, υπογραφής κ.α.
Συμμόρφωση με κανονισμούς και διαδικασίες (π.χ. ISO, GDPR)
Απλοποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των ροών εργασίας
Αυξημένη ασφάλεια, παρέχοντας πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες
Εποπτεία και έλεγχος σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων
Ταχύτερη λήψη αποφάσεων (360ο view), με τη βοήθεια τυποποιημένων αναφορών και στατιστικών
Βελτιωμένη εξυπηρέτηση φοιτητών, αύξηση παραγωγικότητας υπαλλήλων

Ενδεικτικές Λύσεις Papyros

Η μακρόχρονη εμπειρία μας και οι συνεργασίες μας με τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα της χώρας, δίνουν στην ομάδα της Modus την απαραίτητη τεχνογνωσία για την σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων, στους παρακάτω, ενδεικτικούς τομείς:

Διαχείριση Αλληλογραφίας

Αρχειοθετήστε και διακινήστε την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, απ’ όπου κι αν προέρχεται. Συνδέστε το λογαριασμό σας στον Papyros και διαχειριστείτε κεντρικά τα mail σας.

Διαχείριση Συνεδριάσεων

Τυποποιήστε και οργανώστε όλα τα έγγραφα και τις διαδικασίες μιας συνεδρίασης όπως Πρυτανικά Συμβούλια, Σύγκλητος, Επιτροπές, Χορήγηση Υποτροφιών & Βραβείων, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής της: εισηγήσεις, θέματα, ημερήσιες διατάξεις, πρακτικά, όλα μέσω του Papyros και με ανάρτηση στο portal της σχολής.

Διαχείριση Συμβάσεων

Ψηφιοποιήστε και οργανώστε σε δυναμικούς φακέλους όλα τα αρχεία μιας σύμβασης, με όλες τις εκδόσεις τους. Διαχειριστείτε τα έγγραφα ψηφιακά, χωρίς λάθη και καθυστερήσεις, γρήγορα και αποτελεσματικά.

Διαχείριση Αιτημάτων

Απλοποιήστε τις αιτήσεις των φοιτητών σας και διεκπεραιώστε τις άμεσα, με ψηφιακές φόρμες συλλογής στοιχείων και με αυτόματες ροές εργασίας. Εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο από τις γραμματείες των σχολών, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Διαχείριση Φακέλων Προσωπικού

Οργανώστε τα αρχεία του προσωπικού σας σε δυναμικούς φακέλους, αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες σας (αίτημα νέας πρόσληψης, εκπαίδευσης, άδειας κ.α.) και κρατήστε τους χρήστες σας ενήμερους για όλες τις πληροφορίες που τους αφορούν.

Διαχείριση Παραστατικών

Όλα τα έγγραφα και οι διαδικασίες σας είναι κυριολεκτικά στο χέρι σας. Με την εφαρμογή Papyros για smartphones και tablets μπορείτε να προβάλετε, να αναζητήσετε αλλά ακόμα και να υπογράψετε τα έγγραφά σας, οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε.

Τυποποίηση & Πρότυπα Εγγράφων

Υποστηρίξτε τις αυξανόμενες ανάγκες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σας μέσω του αυτοματισμού της ροής εργασιών τους. Ψηφιοποιήστε και εξορθολογήστε την διεκπεραίωση των πληρωτέων και εισπρακτέων λογαριασμών (AP – Accounts Payable, AR -Accounts Receivable), από τις παραγγελίες αγοράς έως τις πληρωμές προμηθευτών και την τιμολόγηση.

Αρχειοθετήστε και διακινήστε την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, απ’ όπου κι αν προέρχεται. Συνδέστε το λογαριασμό σας στον Papyros και διαχειριστείτε κεντρικά τα mail σας.

Demo | modus.gr
Demo | modus.gr

Demo on demand

Δείτε live πώς μπορείτε να μετασχηματίσετε την επιχείρησή σας με την πλατφόρμα Papyros ECM.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ DEMO